Wandale niszczą drzewka w mieście!

W ostatnim czasie zniszczono posadzone przez powiat oraz Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie drzewka.


alt

– Wandale połamali drzewka, młode lipy, dwie posadzone w ciągu drogi powiatowej, przy ulicy Władysława Jagiełły oraz jedną przy placu Zjednoczenia, koło skweru, na którym niegdyś był bar „Zacisze”- mówi dyrektor ZGK Marek Hołtra. – Zamiast estetycznych drzewek obecnie sterczą zeschnięte kikuty. Ktoś musiał mieć niebywałą siłę, żeby złamać je przy korzeniu- podkreśla dyrektor, który sprawę zgłosił już na policję.

– Prosiłem o czujność i zwrócenie uwagi na ten problem. Niebawem rusza rewitalizacja zieleni miejskiej, jeśli w porę nie zareagujemy to sytuacja może się powtarzać- dodaje.

Zieleń miejska odgrywa w gminie istotną rolę, poprawia estetykę terenu oraz spełnia również wiele funkcji praktycznych. Apelujemy do mieszkańców, aby zgłaszali takie incydenty na policję lub do zakładu komunalnego i reagowali na niszczenie wspólnego mienia.