Konwent sołtysów na rozpoczęcie lata

W miniony czwartek, tuż przed wakacjami, w nowej sali konferencyjnej ścinawskiego ratusza odbył się kolejny konwent sołtysów i rad sołeckich. Podczas spotkania omawiano sprawy związane z funduszem sołeckim i bieżącym utrzymaniem obiektów świetlicowych oraz miejsc publicznych na wsiach. Sołtysom zaprezentowano nowy pomysł dotyczący przedmiotowej kwestii.

Z kolei dyrektor CTiK w Ścinawie omówiła ofertę wakacyjną ośrodka kultury oraz przedstawiła zasady oraz kwoty nagród związane z tegorocznymi konkursami dożynkowymi na najpiękniejszy wieniec i stoisko.

Przedstawiciele ścinawskiego samorządu przekazali również częściowy harmonogram dalszych prac modernizacyjnych dotyczący świetlic.


Przewidzianymi do realizacji, począwszy od drugiej połowy 2017 r. do 2019, są obiekty w: Zaborowie, Parszowicach, Przychowej, Dłużycach, Dębcu, Dziesławiu i Jurczu.