ODRA z ministerialną dotacją

Dotację w kwocie 10.000,00 zł otrzymał Miejski Klub Sportowy „ODRA” Ścinawa w konkursie zorganizowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. To blisko 90% kosztów zaplanowanego do realizacji przedsięwzięcia.


alt

ODRA złożyła wniosek w ramach Programu „Klub” 2017 na rozwijanie działalności poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Ścinawski klub znalazł się na 1596 pozycji listy rankingowej wśród 2030 podmiotów zakwalifikowanych do dofinansowania.

Przyznane środki ODRA przeznaczy na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem zajęć oraz zakupem sprzętu sportowego.

Poniżej lista wniosków zaopiniowanych pozytywnie:

Pliki do pobrania

Lista rankongowa