Nabór na stanowisko głównego księgowego w ZGK

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie ogłosił już II nabór na stanowisko urzędnicze GŁÓWNY KSIĘGOWY.

Wymagania niezbędne to:


  • posiadanie obywatelstwa polskiego,

  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni z praw publicznych,

  • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

  • nieposzlakowana opinia,

  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

  • spełnia jeden z poniższych warunków:

    • ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 -letnią praktykę w księgowości

    • ukończył średnią-policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości.


Więcej informacji o naborze i o wymaganiach dodatkowych w Biuletynie Informacji Publicznej .