U progu inwestycyjnego boomu na wsiach

Ta wielomilionowa inwestycja zmieni oblicze 14 miejscowości na terenie gminy Ścinawa. Z początkiem tygodnia ogłoszono przetarg na skanalizowanie następujących wsi: Buszkowic, Dąbrowy Dolnej, Dąbrowy Środkowej, Dłużyc, Dziesławia, Dziewina, Krzyżowej, Parszowic, Przychowej, Ręszowa, Sitna, Turowa, Wielowsi oraz Zaborowa.

Przypomnijmy, że we wrześniu ubiegłego roku gmina Ścinawa pozyskała blisko 35 mln zł netto, tj. prawie 64 % wartości całego przedsięwzięcia na budowę kanalizacji. To rekordowe w historii ścinawskiego samorządu dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, które udało się dotychczas pozyskać.

Przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa” obejmuje swoim zakresem także przebudowę kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową w samym mieście Ścinawa, jednak w pierwszej kolejności gmina przystąpiła do wyłonienia wykonawcy i ogłosiła przetarg dotyczący terenów wiejskich.

Należy podkreślić, że oprócz samej kanalizacji, wyłoniony wykonawca zajmie się również budową i odbudową nawierzchni dróg, poszerzeniem jezdni, remontem chodników, a także budową nowych ciągów dla pieszych. Ponadto odtworzone mają być istniejące rowy przydrożne, przepusty pod zjazdami oraz wykonanie odwodnienia w części dróg do kanalizacji deszczowej. Wszystko w granicach administracyjnych wyżej wymienionych miejscowości, dodatkowo powstanie w nich ujednolicone, nowoczesne oraz energooszczędne oświetlenie uliczne.

– W gminie Ścinawa jest 21 wsi, pierwsze kanalizowane były Lasowice, a było to już 13 lat temu, przez ten okres siecią sanitarną objęto tylko 4 miejscowości wiejskie, w miniony poniedziałek ogłosiliśmy przetarg na skanalizowanie łącznie aż 14 wsi, to pokazuje skalę tego przedsięwzięcia – mówi burmistrz Krystian Kosztyła. – Jednak, co myślę bardzo istotne dla mieszkańców, ta warta kilkadziesiąt milionów złotych inwestycja nie jest związana tylko z samą budową kanalizacji, ale także z odtworzeniem i budową zupełnie nowych dróg, chodników oraz energooszczędnego oświetlenia i właśnie to co widać gołym okiem, co nie jest zakopane pod ziemią zmieni zupełnie oblicze Dziesławia, Ręszowa, Zaborowa itd.- podkreśla burmistrz. – Po wykonaniu wszystkich prac, wsie te wyglądać będą tak jak obecnie Chełmek Wołowski, wcześniej już skanalizowany, gdzie również z unijnych funduszy wybudowaliśmy w ubiegłym roku nowe drogi i oświetlenie – dodaje Kosztyła.


Nowa droga i oświetlenie w Chełmku Wołowskim
Nowa droga i oświetlenie w Chełmku Wołowskim

– Dokładnie 7 listopada br. przewidziano otwarcie ofert w ogłoszonym przetargu, a wyłonienie wykonawcy, z uwagi na fakt, iż jest to przetarg unijny, może potrwać więcej niż miesiąc- informuje Przemysław Linda kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju w ścinawskim urzędzie. – Liczymy, że na przełomie roku 2017/2018 podpiszemy umowę z wykonawcą, który wszystkie prace powinien zakończyć do grudnia 2020 roku – dodaje Linda. – Należy zaznaczyć, że przetarg jest ogłoszony w trybie zaprojektuj i wybuduj, co oznacza, iż firma z którą zawrzemy umowę, najpierw, na podstawie naszej ogólnej dokumentacji opracuje projekt budowlany, uzyska pozwolenie i dopiero ruszy z robotami w terenie, co powinno nastąpić latem przyszłego roku- wyjaśnia kierownik.

Poniżej załączamy mapy dotyczące wszystkich 14 wsi objętych przedmiotową inwestycją, które obrazują skalę oraz ogólny zakres planowanego przedsięwzięcia: