Usunięto azbest w gminie

Gmina Ścinawa zakończyła realizację przedsięwzięcia związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy. Był to już piąty etap zadania, na które, po raz kolejny ścinawski samorząd pozyskał dotację w ramach programu realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przypomnijmy, że zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu przyznał gminie, uchwałą z dnia 9 marca 2017r., wsparcie finansowe w kwocie 24.434,10 zł. Środki te stanowią 85% całkowitego kosztu przedsięwzięcia, które ogółem wyniesie 28.746,00 zł.

Celem projektu było oczyszczenie obszaru gminy z azbestu, usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów jego zawierających oraz wyeliminowanie szkodliwego wpływu i niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania azbestu.

Zadanie realizowała firma Z.G.K. GRONEKO z Lubania, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę w toku przeprowadzonego w kwietniu br. postępowania.

Dokonano demontażu 2.173,64 m2 pokrycia dachów, zarówno z budynków mieszkalnych, jak i gospodarczych. Ponadto z 18 nieruchomości zostało odebrane 815 m2 zeskładowanych odpadów. W sumie usunięto 2.988,64 m2, czyli łącznie blisko 45 ton odpadów w postaci wyrobów zawierających azbest, tj. płyt azbestowo-cementowych.

Nieruchomości, których dotyczył wniosek zostały zinwentaryzowane oraz ujęte w PROGRAMIE USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA MIASTA I GMINY ŚCINAWA.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *