Usunięto azbest w gminie

Gmina Ścinawa zakończyła realizację przedsięwzięcia związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy. Był to już piąty etap zadania, na które, po raz kolejny ścinawski samorząd pozyskał dotację w ramach programu realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przypomnijmy, że zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu przyznał gminie, uchwałą z dnia 9 marca 2017r., wsparcie finansowe w kwocie 24.434,10 zł. Środki te stanowią 85% całkowitego kosztu przedsięwzięcia, które ogółem wyniesie 28.746,00 zł.

Celem projektu było oczyszczenie obszaru gminy z azbestu, usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów jego zawierających oraz wyeliminowanie szkodliwego wpływu i niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania azbestu.

Zadanie realizowała firma Z.G.K. GRONEKO z Lubania, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę w toku przeprowadzonego w kwietniu br. postępowania.

Dokonano demontażu 2.173,64 m2 pokrycia dachów, zarówno z budynków mieszkalnych, jak i gospodarczych. Ponadto z 18 nieruchomości zostało odebrane 815 m2 zeskładowanych odpadów. W sumie usunięto 2.988,64 m2, czyli łącznie blisko 45 ton odpadów w postaci wyrobów zawierających azbest, tj. płyt azbestowo-cementowych.

Nieruchomości, których dotyczył wniosek zostały zinwentaryzowane oraz ujęte w PROGRAMIE USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA MIASTA I GMINY ŚCINAWA.

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”72″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”240″ thumbnail_height=”160″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”0″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Pokaz zdjęć]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]