Rozdano stypendia

O samorządowe stypendium mogli ubiegać się najzdolniejsi mieszkańcy gminy Ścinawa, będący uczniami szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz studentami wyższych uczelni. Zasady przyznawania tych pieniężnych nagród określa szczegółowo uchwała rady miejskiej.

W piątek, 8 grudnia 2017 r., po raz trzeci w tym roku, burmistrz Krystian Kosztyła wręczał stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce. Pierwsza tura wyróżnień przekazana była w czerwcu, na zakończenie roku szkolnego, kolejna w okresie wakacji, a w związku z tym, że termin składania wniosków mija 20 listopada każdego roku, ostatniej grupie najzdolniejszych mieszkańców miasta i gminy Ścinawa stypendia wręczono właśnie z początkiem bieżącego miesiąca.

Wyróżnienia otrzymali: uczeń Szkoły Podstawowej nr 7 Szkoły Sportowej w Lubinie Bartosz Wierzbicki, czterech uczniów szkół ponadgimnazjalnych: Mariola Majewska, Natalia Witos, Wiktoria Matuszczak, Kornelia Kozłowska oraz dwunastu studentów: Michał Lachawiec, Daria Świercz, Monika Maszkowska, Michał Kowalski, Kacper Żebrowski, Izabela Dziurman, Dagmara Stelmaczonek, Paulina Kozłowska, Kamila Bilska, Maciej Krajka, Elżbieta Szymańska i Nikola Kudzia.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i informujemy, że symboliczne dyplomy osobom nieobecnym na uroczystości gmina przesłała pocztą. Znacznie wcześniej na wskazanych we wnioskach kontach bankowych pojawiły się przydzielone środki finansowe.