Ambitny budżet na 2018 i WPF!

Wiele inwestycji zrealizowanych, bardzo dużo rozpoczętych- na tym nie koniec, lista zadań na kolejne lata jest jeszcze długa, co ważne, na większość z nich pozyskano już bardzo duże środki zewnętrzne, głównie dotacje unijne, ale również te od innych samorządów, łącznie przez ostatnie 3 lata blisko 75 mln zł.

W budżecie na 2018 roku, przyjętym jednogłośnie na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Ścinawie przewidziano kwotę ponad 40 mln zł na inwestycje. W przyszłym roku rozpocznie się budowa strefy aktywności gospodarczej, to największe wartościowo zadanie przewidziane do realizacji, 17 ha przy ul. Legnickiej i Spacerowej zostanie kompleksowo uzbrojone w niezbędne media, w tym długo wyczekiwany w Ścinawie gaz ziemny. Rusza duży, kilkuletni projekt związany z kanalizacją gminy, startuje rewitalizacja zieleni w mieście, ma także zostać wybudowany parking w kształcie statku przy moście na Odrze.

– Zaplanowaliśmy przychody gminy na ponad 66,5 mln zł, z kolei wydatki opiewają na sumę około 75 mln zł- mówi skarbnik Marzena Dawedowska. – Podkreślam, że zarówno budżet na 2018, jak również Wieloletnia Prognoza Finansowa została pozytywnie zaopiniowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu, bez zastrzeżeń spełniamy wszystkie wymagane wskaźniki- dodaje.

Wracając do przyszłorocznych inwestycji, sporą sumę zabezpieczono także na budowę portu i przystani nad Odrą, zmodernizowane ma być również targowisko miejskie, kontynuowane będą zadania rozpoczęte w bieżącym roku: przebudowa tzw. PAŁACYKU, remonty świetlic wiejskich w Parszowicach i Zaborowie, budowa nowego obiektu w Przychowej. Gmina przewidziała ponad pół mln zł na budowę nowoczesnych placów zabaw na kolejnych wsiach, pojawiły się środki finansowe dla wspólnot i mieszkańców na rewitalizację, samorząd zamierza dostosować do standardów niskoemisyjnych instalacje grzewcze w budynkach użyteczności publicznej, a jeżeli uda się uzyskać wsparcie unijne mieszkańcy domów jednorodzinnych na terenie gminy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie na instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii.

– Bardzo mnie cieszy, że udało się zrealizować już wiele zadań, a jeszcze więcej stoi przed nami, dziękuję za współpracę radnym, pracownikom i innym podmiotom, dzięki którym Ścinawa wygrzebuje się z wieloletnich zaniedbań- mówi burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła. – Zdecydowanie przyspieszamy, jeszcze w 2014 roku kwota wydatków inwestycyjnych wynosiła niespełna 4 mln zł, dzisiaj, przede wszystkim dzięki bardzo dużym dotacjom pozyskanym z zewnątrz, możemy nakłady inwestycyjne zwiększyć dziesięciokrotnie, a inwestycje to przecież rozwój- dodaje Kosztyła.

Przyszłoroczny budżet zapowiada konsekwentną realizację wieloletnich projektów z bardzo różnych dziedzin. Tak śmiałe plany udaje się realizować nie tylko dzięki ogromnym środkom pozyskanym z funduszy unijnych, ale też dzięki zmienionemu podejściu do własnych wpływów.

– Egzekwujemy więcej pieniędzy z należnych gminie podatków, w tym także odzyskujemy znaczące sumy jeżeli chodzi o VAT. Inaczej zarządzamy publicznymi środkami, wprowadziliśmy np. zmiany w funkcjonowaniu funduszu sołeckiego. Szukamy oszczędności w różnych miejscach, np. kompleksowe ubezpieczenie mienia gminnego spowodowało oszczędności w płaconych składach o ok. 30 %, a koszty oświetlenia ulicznego wynoszą obecnie prawie cztery razy mniej niż na początku kadencji- wyjaśnia Dariusz Stasiak, dyrektor Departamentu Rozwoju w ścinawskim urzędzie.

Po sesji z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia odbyło się spotkanie opłatkowe.

O przyjętym w miniony czwartek budżecie gminy Ścinawa na 2018 rok i WPF informowały również inne media: