Nowy ciągnik z głowicami roboczymi w ZGK

Do obowiązków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie należy m.in. bieżące utrzymanie dróg gminnych, a od 2015 roku również powiatowych, aby sprawniej i skuteczniej realizować te oraz inne zadania zakład został doposażony w nowoczesny sprzęt.

Na początku grudnia gmina podpisała umowę z wykonawcą na realizację przedsięwzięcia zatytułowanego „Dostawa ciągnika wraz z głowicami”. Postępowanie przetargowe wygrała firma „Rolmex-Musiuda” z siedzibą w Kielcach.

Zgodnie z przedmiotową umową, oprócz dostawy sprzętu, przedsiębiorstwo odpowiada także za przeszkolenie operatorów pojazdu oraz za przeglądy techniczne w okresie objętym gwarancją.

Nowy ciągnik wraz z osprzętem został dostarczony do Ścinawy tuż przed świętami. Pojazd wyposażony jest w ramię robocze z wymiennymi głowicami, każda z nich przeznaczona jest do innych zadań: do ścinki poboczy drogowych, do pogłębiania rowów przydrożnych, do koszenia trawy, do przycinki gałęzi drzew i krzewów w pasie jezdni, do frezowania pni oraz do usuwania trawy i chwastów, którymi porastają chodniki.

– Zakupione wyposażenie zdecydowanie przyspieszy i usprawni prace drogowe oraz odciąży pracowników zakładu, którzy do tej pory część zadań wykonywali używając narzędzi ręcznych- zaznacza kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju w ścinawskim urzędzie Przemysław Linda.

Koszt całego zadania to 479.700,00 zł brutto.