Zapisz swoją pociechę do przedszkola i klasy pierwszej

Już w lutym rozpoczynają się procedury rekrutacyjne do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych i kl. I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ścinawa w roku szkolnym 2018/2019. Zachęcamy do zapoznania się z obowiązującymi terminami postępowania rekrutacyjnego.

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ścinawa, określa się następujące terminy:

 • złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym – termin: od 14 lutego do 28 lutego 2018 r., do godz.15:00,
 • weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym – termin: od 16 lutego do 2 marca 2018 r.,
 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – termin: 15 marca 2018 r. godz.15:00,
 • potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia – termin: od 16 marca do 22 marca 2018 r.,
 • podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – termin:26 marca 2018 r. godz.15:00.

W postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ścinawa, określa się następujące terminy:

 • złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów uwzględnianych w postępowaniu uzupełniającym – termin:od 29 marca do 4 kwietnia 2018 r., do godz.15:00,
 • weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów uwzględnianych w postępowaniu uzupełniającym – termin: od 30 marca do 5 kwietnia 2018 r.,
 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – termin: 23 kwietnia 2018 r. godz.15:00,
 • potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia – termin: od 24 kwietnia do 26 kwietnia 2018 r.,
 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – termin: w dniu 30 kwietnia 2018 r. godz. 15:00.

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ścinawa, określa się następujące terminy:

 • składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym – termin: od 14 lutego do 28 lutego 2018 r. godz. 15:00,
 • weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym – termin: od 30 marca do 5 kwietnia 2018 r.,
 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – termin: 23 kwietnia 2018 r.,
 • potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia – termin: od 16 marca do 22 marca 2018 roku,
 • podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – termin: w dniu 26 marca 2018 roku.

W postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ścinawa, określa się następujące terminy:

 • składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym – termin: od 29 marca do 4 kwietnia 2018 r. godz.15:00,
 • weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym – termin: od 30 marca do 5 kwietnia 2018 r.,
 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – termin: 30 kwietnia 2018 roku,
 • potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia – termin: od 24 kwietnia do 26 kwietnia 2018 roku,
 • podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – termin: 30 kwietnia 2018 roku godz.15:00.

Harmonogram czynności oraz kryteria rekrutacji w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ścinawa określa Zarządzenie Nr G/25/2018 Burmistrza Ścinawy z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowań rekrutacyjnych oraz postępowań uzupełniających do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych i klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ścinawa na rok szkolny 2018/2019 oraz Uchwała NR XXXVII/237/17 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych na terenie gminy Ścinawa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *