Radni uchwalili okręgi wyborcze i obwody głosowania

Z uwagi na nowelizację kodeksu wyborczego samorządy miały obowiązek do 1 kwietnia br. przyjąć uchwałę w sprawie podziału gmin na okręgi wyborcze. Natomiast akt prawny dotyczący obwodów głosowania rady muszą podjąć w terminie jednego miesiąca od dnia przeprowadzenia podziału gmin na okręgi wyborcze. Uchwalenie tych dokumentów to wymóg obligatoryjny, nawet w przypadku, gdy podział nie ulega zmianom i pozostanie taki sam jak podczas poprzednich wyborów, a tak jest w gminie Ścinawa.

Na sesji Rady Miejskiej w Ścinawie, która odbyła się w czwartek, 29 marca, tuż przed samymi świętami, radni zatwierdzili zarówno podział na okręgi wyborcze, jak i na stałe obwody głosowania.

W gminie Ścinawa liczącej poniżej 20 tysięcy mieszkańców obowiązuje podział na jednomandatowe okręgi wyborcze, a ich jest 15, czyli tyle ilu radnych. Natomiast obwodów wyborczych, tak jak było dotychczas, jest osiem.

Uchwała w sprawie okręgów wyborczych: UCHWAŁA NR LIV/343/18 RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ścinawa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Uchwała w sprawie obwodów głosowania: UCHWAŁA NR LIV/344/18 RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE z dnia 29 marca 2018 r. w prawie podziału Gminy Ścinawa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *