Rozstrzygnięto konkursy na zadania publiczne

Informujemy, że rozstrzygnięto konkursy ofert na realizację zadań publicznych ogłoszonych zarządzeniem Nr G /49/ 2018 Burmistrza Ścinawy z dnia 22 lutego 2018 r. z zakresu:


  1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

  2. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

  3. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

  4. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

  5. promocji i organizacji wolontariatu,

  6. turystyki i krajoznawstwa,

  7. porządku i bezpieczeństwa publicznego.


Przyznane kwoty dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych na poszczególne zadania można zobaczyć TUTAJ.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *