Biblioteka rusza z projektem „Mała książka – Wielki Człowiek”!

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ścinawie uprzejmie informuje, że zakwalifikowała się do projektu Instytutu Książki: „Mała książka – Wielki Człowiek”, skierowanego do dzieci w wieku 3 lat i ich rodziców.

– Już od połowy września każdy trzylatek, który odwiedzi naszą bibliotekę otrzyma Wyprawkę Czytelniczą, na którą składa się książka „Pierwsze wiersze dla …” oraz Karta Małego Czytelnika do zbierania bibliotecznych naklejek. W pakiecie startowym znajduje się także broszura dla rodziców „Książką połączeni, czyli o roli czytania w życiu dziecka” – mówi Ewa Solińska, dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ścinawie.

Podczas każdej wizyty w bibliotece, zakończonej wypożyczeniem przynajmniej jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę do bibliotecznej karty, a po uzyskaniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem, potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Poza tym dziecko będzie miało okazję poznać samą placówkę, zasady jej działania oraz zostanie pełnoprawnym czytelnikiem ścinawskiej biblioteki.

– Mamy nadzieję, że dzięki przystąpieniu do projektu, czytanie książek stanie się atrakcyjnym sposobem spędzania czasu rodziców z dziećmi, a biblioteka będzie postrzegana jako instytucja, gdzie mały człowiek po raz pierwszy zetknie się z życiem kulturalnym. Liczymy na zainteresowanie i odzew – apeluje dyrektor ścinawskiej placówki.

Mała Książka Wielki Człowiek – List do rodziców