Najlepsze życzenia dla Pracowników Oświaty!

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy Nauczycielom i Pracownikom Oświaty najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, dalszych sukcesów w pracy zawodowej i szczęścia w życiu osobistym.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ścinawie
Marek Szopa wraz z radnymi
oraz
Burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła

Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy, kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość, dobroć i dociekliwy umysł do wypracowania rzadkiej umiejętności zachęcania innych do myślenia, marzenia, poznawania, próbowania, działania!

(B. Conklin)

W piątek 12 października burmistrz Krystian Kosztyła osobiście podziękował Pracownikom Oświaty.