Szczęść Boże Górnikom!

Górnikom, Pracownikom kopalń oraz Ich Rodzinom z okazji Barbórki składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia oraz wytrwałości w ciężkiej i niebezpiecznej pracy. Niech Święta Barbara strzeże Was i Wasze Rodziny. Wszystkim Górnikom Szczęść Boże!

                                                                                 burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła
z pracownikami UMiG

                                                                                 oraz

                                                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej w Ścinawie Marek Szopa
wraz z radnymi