Zadanie wykonane- SAG gotowa! (PLANY, FOTO)

Od marca 2018 roku trwały prace budowlane przy Strefie Aktywności Gospodarczej w Ścinawie, a inwestycję realizowało konsorcjum firm, którego liderem jest Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o.o. z Wrocławia. Na około 18 ha powierzchni powstała kompleksowo uzbrojona i przygotowana do prowadzenia szeroko rozumianej działalności gospodarczej strefa inwestycyjna. Ścinawa zdecydowanie postawiła na rozwój, a inwestycja ma w perspektywie przyciągnąć przedsiębiorców.

Na początku br. teren pod inwestycję został należycie przygotowany i uporządkowany, a w marcu ruszyły prace budowlane przy SAG. Na działkach należących do gminy powstała nowa sieć kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, wodociąg, drogi wewnętrzne wraz z rondami oraz ulicznym oświetleniem, obsługujące komunikacyjnie cały teren. Przygotowane zostały również sieci: energetyczna i gazowa. Dojazd do strefy przewidziano ulicą Legnicką, która w ramach całego zadania została również przebudowana i dostosowana do komunikacyjnych wymagań całego obszaru.

– Inwestycja robi spore wrażenie, cały teren został ogrodzony, oświetlony, wybudowane zostały sieci. Ścinawska Strefa Aktywności Gospodarczej posiada wiele atutów, przede wszystkim komunikacyjnych. Na potencjalnych inwestorów czekają działki, przygotowane, by prowadzić na nich szeroko rozumianą działalność gospodarczą. Chcę też podkreślić, że jesteśmy gotowi do podjęcia rozmów i negocjacji. Pierwsi zainteresowani inwestowaniem w naszym mieście, mogą liczyć na preferencyjne warunki- podsumowuje burmistrz Krystian Kosztyła.

Lokalizacja SAG jest wyjątkowo atrakcyjna, nie tylko z uwagi na bliskość do drogi krajowej, ale także dzięki wyremontowanej w ubiegłym roku bocznicy, zarządzanej przez PKP PLK, bezpośrednio połączonej z linią kolejowej nr 273 (Wrocław Główny-Szczecin Główny), która jest jednym z ważniejszych szlaków towarowych Polski.

Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa, ul. Rynek 17, pokój nr 11 i 12 na pierwszym piętrze) bądź pod numerem telefonu: 76/ 7 400 214, w godzinach pracy magistratu. Niebawem szersza oferta pojawi się na stronie internetowej www.scinawa.pl w specjalnej, dedykowanej Strefie Aktywności Gospodarczej w Ścinawie, zakładce.

Koszt zadania opiewa na kwotę ok. 10 mln zł. Gmina Ścinawa na jego realizację otrzymała wsparcie finansowe w wysokości blisko 5 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie nie dotyczy jednak przebudowy i modernizacji ulicy Legnickiej- ten zakres wykonywany jest m.in. dzięki corocznej dotacji z budżetu Powiatu Lubińskiego przekazywanej Ścinawie na inwestycje związane z drogami powiatowymi w obrębie gminy i pozyskanemu dofinansowaniu z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Plan strefy, dojazdu oraz najbliższej okolicy (po kliknięciu możliwe powiększenie):

Wyrys z obowiązującego planu zagospodarowania (po kliknięciu możliwe powiększenie):

Galeria zdjęć: