Dotacje dla klubów sportowych działających na terenie miasta i gminy Ścinawa

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu Gmina Ścinawa przekazuje środki finansowe organizacjom spoza sektora finansów publicznych, promującym sport na jej terenie.

Gminy Ścinawa w 2019 r., udziela dotacji organizacjom pozarządowym na wykonanie zadania gminy w zakresie: „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” poprzez:

• upowszechnianie piłki nożnej w Mieście Ścinawa;
• upowszechnianie piłki nożnej w Gminie Ścinawa;
• upowszechnianie biegania w Mieście i Gminie Ścinawa;
• upowszechnianie wschodnich sztuk walki w Mieście i Gminie Ścinawa;
• upowszechnianie sportów walki w Mieście i Gminie Ścinawa
• upowszechnianie nordic walking w Mieście i Gminie Ścinawa,
• upowszechniania jazdy na rowerze w Mieście i Gminie Ścinawa.

W bieżącym roku udzielono dotacji w ogólnej kwocie 276.000 złotych.
Dofinansowanie może być przeznaczone m. in. na organizację zawodów lub uczestnictwo w nich, korzystanie z obiektów sportowych, zakup sprzętu sportowego lub realizację programów szkolenia sportowego.

Głównym założeniem rozstrzygniętego konkursu jest upowszechnianie kultury fizycznej i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, a także podniesienie rangi sportu ścinawskiego w kraju i na arenach międzynarodowych poprzez powierzenie organizacjom pozarządowym oraz innym organizacjom pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Gminy Ścinawa.

Podział środków na poszczególne organizacje oraz Zarządzenie Burmistrza Ścinawy dostępne na stronie biuletynu informacji publicznej: TUTAJ.