Oświadczenie burmistrza w sprawie jakości wody

Publikujemy oświadczenie Burmistrza Ścinawy w sprawie jakości dostarczanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Ścinawie wody.

Szanowni Mieszkańcy miasta i gminy Ścinawa,

                 W ostatnim czasie nasiliły się problemy z jakością wody dostarczanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Ścinawie, które dotykają Mieszkańców gminy, w tym mnie osobiście.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie na przestrzeni ostatnich miesięcy badał jej jakość kilka razy i faktycznie ostatnio stwierdził nieznaczne przekroczenia parametru mikrobiologicznego w 2, spośród 12 punktów poboru (w Dziewinie i Wielowsi). W tych miejscach liczba bakterii grupy coli pochodzenia środowiskowego, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia, kształtowała się na poziomie 2 jednostek na 100. W wodzie występują również ponadnormatywne przekroczenia wartości parametrów fizykochemicznych: żelaza, manganu oraz mętności. Aktualnie podawana przez ścinawski ZGK woda, przed spożyciem w jakiejkolwiek postaci, powinna być przegotowywana, wówczas jest zdatna do normalnego użytkowania, takie zalecenie wydał w minioną środę „Sanepid”.
To wyjątkowa sytuacja, którą Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie, przy naszym wsparciu stara się w możliwie najszybszym terminie rozwiązać. Nadrzędną rolą lokalnego samorządu jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa oraz warunków sprzyjających zdrowiu.
Jednocześnie nie mogę się zgodzić z zarzutem, że Gmina Ścinawa nie powiadamia skutecznie Mieszkańców o wynikach badań, lub robi to z opóźnieniem. Wszelkie tak ważne komunikaty publikowane są na oficjalnej stronie: www.scinawa.pl, niezwłocznie po otrzymaniu informacji od „Sanepidu”. Taka procedura została spełniona ostatnio, w środę 23 stycznia. Ponadto, wszyscy Mieszkańcy, którzy zapisali się do samorządowego systemu powiadamiania, otrzymują wiadomości SMS z komunikatami. Dodatkowo powiadamiani są sołtysi, którzy mają obowiązek przekazać ważne informacje mieszkańcom wsi. Same badania trwają kilka dni, by ewentualne bakterie mogły się uaktywnić, w związku z czym wyniki oraz wszelkie decyzje otrzymujemy z opóźnieniem.
Jeszcze raz proszę Mieszkańców, by zarejestrowali się w SMS-owym systemie powiadamiania, wówczas nie ominie Państwa żaden ważny komunikat. W tym celu należy wysłać SMS na numer: 661 000 112, a w treści wpisać, któryś z poniższych kodów:

Od kilku tygodni, ja i moi pracownicy, regularnie spotykamy się z prezesem Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Ścinawie, który zdaje raporty w kontekście wykonywanych prac, poprawiających jakość dostarczanej wody.
Poleciłem panu Zbigniewowi Węgrzynowi, kierującemu ścinawską spółką ZGK, złożenie publicznych, obszernych i szczegółowych wyjaśnień w przedmiotowej sprawie.
ZGK jest odpowiedzialny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Ścinawa, ma odpowiednie narzędzia i wsparcie ze strony samorządu, by z powierzonych zadań wywiązywać się profesjonalnie. Tak jak Mieszkańcy, tak i ja oczekuję rozwiązania problemu jakości wody. W tej sprawie spotkałem się również z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Lubinie – Janiną Szelągowską.
W nawiązaniu do wszystkich przekazywanych powyżej informacji, zapewniam, że problem jakości wody i jego sprawne rozwiązanie uznaję za priorytet i stawiam sobie za punkt honoru.
Wszelkie uwagi oraz zastrzeżenia proszę kierować także bezpośrednio do zarządcy sieci, który stara się poprawiać na bieżąco usterki. Gwarantuję, że nikt nie będzie ignorował głosu Mieszkańców naszej gminy!
Przepraszam za wszelkie niedogodności i deklaruję dołożyć wszelkich starań, by sytuacja wróciła do normy.

                                                                                                                              Z poważaniem
                                                                                                                              Burmistrz Ścinawy
                                                                                                                              Krystian Kosztyła