Czołg na miejscu- zapraszamy na otwarcie parkingu!

Po niespełna roku od zdemontowania czołg ponownie został wyeksponowany w Ścinawie, 3. kwietnia stanął na dziobie parkingu-statku przy nadodrzańskim porcie. T-34 pojawił się w całkiem nowej odsłonie, bo odrestaurowany i bardziej dostępny dla mieszkańców oraz turystów. Od teraz zabytkowy pojazd pełnił będzie całkiem nową funkcję- dydaktyczną. Powrót czołgu, a wcześniej zakończenie prac przy „Park & Ride”, to zapowiedź otwarcia obiektu, które zaplanowano na 12 kwietnia (piątek), uroczystość rozpocznie się o godzinie 12:00. Zapraszamy!

Charakterystyka Park & Ride

W bezpośrednim sąsiedztwie portu oraz drogi krajowej, w pobliżu mostu na Odrze, powstał parking w kształcie statku z wyznaczonymi 122 miejscami postojowymi (w tym 4 miejsca dedykowane osobom niepełnosprawnym), pasem postojowym na dodatkowe 9 miejsc, stacją wypożyczania rowerów, przystankiem komunikacji zbiorowej, a także toaletami publicznymi i natryskiem zlokalizowanymi w dziobie całej konstrukcji. Całkowicie przebudowana została również sąsiadująca z obiektem gminna droga, tj. fragment ulicy Wołowskiej. Ponadto, w ramach zadania, zrealizowano nasadzenia zieleni, postawiono elektroniczny punkt informacyjny, zamontowano energooszczędne oświetlenie oraz ławki. Docelowo cały obiekt i teren wokół będzie monitorowany i ochraniany przez specjalistyczną firmę.
Przedsięwzięcie było możliwe do zrealizowania dzięki pozyskaniu przez gminę Ścinawa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, dotacji ze środków Unii Europejskiej. Na ten konkretny projekt ścinawski samorząd otrzymał blisko 6,5 mln zł. Całkowity koszt realizacji tego wieloaspektowego zadania zamknął się w kwocie 9.640.958,70 zł.

Inwestycja była realizowana w dwóch okresach budżetowych (2018, 2019), obecnie gmina Ścinawa stara się, by jej zaangażowanie w realizację projektu było niższe o 1,1 mln zł. W tym celu, jeszcze podczas trwania robót, złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dotacje we wskazanej wysokości, aktualnie jest on na etapie oceny.

Przy okazji otwarcia parkingu, samorząd uruchomi zapowiadany projekt Ścinawskiego Roweru Miejskiego. Więcej informacji: https://scinawa.bike/

Plan uroczystego otwarcia „Park & Ride” (piątek, godz. 12:00):
12:00- uroczyste otwarcie parkingu,
12:15- umieszczenie „kapsuły czasu: w czołgu T-34,
12:30- rowerowy przejazd zaproszonych gości pod ratusz w Ścinawie.

Foto: Dron Expert