Uwaga: Prognozowane przymrozki

Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu ostrzega przed możliwością wystąpienia przymrozków na terenie powiatu lubińskiego. Prognozuje się spadek temperatury w godzinach nocnych do -5°C przy gruncie. Ważność ostrzeżenia: 8 maja (w godzinach: 1:00 – 7:00) – 9 maja (w godzinach: 2:00 – 6:00).