Wybory do Walnych Zgromadzeń Izb Rolniczych

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu zgodnie z Uchwałą Nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r., zarządził wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych, które odbędą się 28 lipca 2019 r. w godzinach od 8.00 do 18.00.

Zgodnie z przyjętym terminarzem wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych, który stanowi załącznik do Uchwały Nr 2/2019, najpóźniej do 17 czerwca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa, pokój nr 1, zostanie udostępniony do wglądu spis osób uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej.

Lokal wyborczy Okręgowej Komisji Wyborczej, będzie miał siedzibę w Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie, przy ul. Kościuszki 1, w pracowni artystycznej.

Ponadto, najpóźniej do dnia 5 lipca 2019 r., istnieje możliwość zgłaszania i rejestrowania kandydatów na członków rad powiatowych izby rolniczej do komisji okręgowych.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie internetowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu, pod adresem www.izbarolnicza.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *