Kolejny dzień dobroczynności w Ścinawie (FOTO, VIDEO, RADIO NEWS)

26 stycznia w ścinawskim kościele zorganizowany został VII koncert kolęd „Ścinawski Anioł Dobroczynności”, połączony ze zbiórką pieniędzy na leczenie i rehabilitację Kacpra Kuchty, mieszkańca gminy, cierpiącego na niepełnosprawność sprzężoną: autyzm z miotonią czynną. Punktem kulminacyjnym koncertu było przyznanie „Ścinawskiego Anioła Dobroczynności” – tytułu, którym wyróżniane są osoby niosące bezinteresowną pomoc, angażujące się w życie lokalnej społeczności.

„Ścinawski Anioł Dobroczynności” to impreza cykliczna, która skupia ludzi chcących się angażować w pomaganie potrzebującym. W trakcie charytatywnego koncertu usłyszeliśmy najpiękniejsze kolędy i pastorałki w wykonaniu lokalnych grup i stowarzyszeń. Szczególne brawa i słowa uznania należą się uczniom klasy Va ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ścinawie. 11-latkowie bardzo aktywnie włączyli się w pomoc dla swojego chorego kolegi Kacpra. By zebrać pieniądze na nierefundowane leki chłopca, dzieci najpierw przeprowadziły kiermasz ciast w szkole, a w niedzielę zaśpiewały podczas koncertu.

– Idea koncertu jest jak najbardziej szczytna, bo spotykamy się, by pomagać mieszkańcom naszej gminy. Jestem wzruszony, gdy widzę, jak tego dnia wszyscy się angażują i mobilizują. Nie każdy posiada wokalny talent, niektórzy odczuwają lekką tremę przed publicznymi występami, ale przełamują bariery, by w ten sposób przyczynić się do czynienia dobra. Dlatego występy są tak piękne. W imieniu Kacpra bardzo dziękuję tym, którzy włączyli się w organizację tego wydarzenia – podsumowywał burmistrz Krystian Kosztyła.

By tradycji stało się zadość, poinformowano zebranych, komu przyznano w tym roku tytuł „Ścinawskiego Anioła Dobroczynności”. Kolejny raz nagroda trafiła w godne ręce, kapituła wyróżniła Dorotę Giżewską, prezes i założyciel Fundacji „Przystań” w Ścinawie, w ramach której funkcjonują: dom dla seniorów oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej „Uśmiech”, dedykowane osobom niepełnosprawnym.

– Nie spodziewałam się, że otrzymam tak piękne wyróżnienie, dlatego trudno mi zabrać głos – nie kryła wzruszenia laureatka tytułu. – „Ścinawski Anioł Dobroczynności” to nagroda dla wszystkich, którzy przyczyniają się do funkcjonowania fundacji i stale ją rozwijają. Wszyscy ci ludzie posiadają talenty i wzbogacają naszą grupę, wspaniale gotują, przygotowują niesamowite dekoracje. Ta praca wymaga dużo poświęceń, ale daje też ogrom radości. Osobne wyrazy wdzięczności należą się też wszystkim darczyńcom i wolontariuszom, dzięki którym możemy funkcjonować. Na koniec chcę podziękować tym wszystkim „aniołkom”, dla których istniejemy. To nasi podopieczni, którzy wspaniale się rozwijają i napędzają nas do działania – mówiła Dorota Giżewska.

Samego anioła, jak co roku, ufundowała urodzona w Ścinawie artystka Jolanta Szewczyk, która namalowała go na łupku skalnym. Obecnie autorka aniołów mieszka w Cieplicach, gdzie prowadzi galerię sztuki „Art-Mikon”.

W sumie na rzecz chorego chłopca udało się zebrać 4.491,50 zł: 1.350,00 zł dzięki akcji zorganizowanej w ścinawskiej podstawówce, gdzie z inicjatywy rówieśników Kacpra przeprowadzono w piątek, przed niedzielnym koncertem jarmark słodkości, przedsięwzięcie spontanicznie wsparli także uczniowie ze szkoły w Tymowej. Z kolei z datków podczas „Ścinawskiego Anioła Dobroczynności” uzbierano kwotę 3.101,50 zł. Tuż po wydarzeniu, tegoroczna laureatka Dorota Giżewska, zadeklarowała, że bez względu na to, ile zebrano, ona dołoży brakującą do 10.000,00 zł kwotę (chodzi o kwotę 5.508,05 zł)– ostatecznie tyle pieniędzy przekazane zostanie na leczenie Kacpra.

Organizatorami koncertu w ścinawskim kościele byli: Stowarzyszenie Aktywnie dla Gminy Ścinawa oraz Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem burmistrza Ścinawy i przy współpracy z miejscową parafią.

O „Ścinawskim Aniele Dobroczynności” informowały również inne media:

Radio Plus – Anioły Dobroczynności w Ścinawie

Lubin.pl – Pokazała, że jest prawdziwym aniołem

Stowarzyszanie Aktywnie dla Gminy Ścinawa – Oficjalny profil facebookowy organizatorów

Powiat Lubiński – Oficjalny profil facebookowy powiatu