Aktywni pracują dla lokalnej społeczności (FOTO)

W sobotę 8 sierpnia Stowarzyszenie „Aktywny Dziewin” zrealizowało I etap projektu pn. „Aktywnie po Krainie Łęgów Odrzańskich”, w ramach programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, organizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Lokalną Grupę Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”.

Inicjatywa polegała na zorganizowaniu wycieczki rowerowej z Dziewina do Przystani Chrobrego w Jurczu, gdzie uczestnicy przesiedli się na kajaki, którymi popłynęli Odrą do portu w Ścinawie. Trasa prowadziła malowniczą Krainą Łęgów Odrzańskich, a uczestnikami wyprawy byli mieszkańcy: Dziewina, Ścinawy, Prochowic, Legnicy, Krzyżowej i Kwiatkowic.

Port w Ścinawie powitał wszystkich kajakarzy piękną pogodą i poczęstunkiem, zorganizowanym przez panie ze Stowarzyszenia „Aktywny Dziewin”. Działanie to było kolejnym krokiem w tworzeniu pętli turystycznych pod hasłem: „Rower&Kajak na Szlaku Odry”.
– Taki połączony rodzaj turystyki cieszy się dużą popularnością. Nasze działania zmierzają w kierunku rozwoju turystyki rowerowej i kajakowej, zwłaszcza, że niebawem na Odrze w Dziewinie ma powstać przystań dla sprzętu pływającego – mówił prezes stowarzyszenia Mariusz Mostowski.

Foto: „Aktywny Dziewin”