Dzięki inwestycjom gminie przyznano rekordowe wsparcie!

Gmina Ścinawa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych otrzyma ogromne wsparcie, bo na poziomie aż 4.547.034,00 zł! Dzięki czemu zaplanowane na ten rok inwestycje nie są zagrożone – przypominamy, że w związku z pandemią koronowirusa ścinawski samorząd zanotował spadek dochodów, spowodowany m.in. mniejszymi od planowanych wpływami z podatków. Dlaczego Ścinawa otrzyma tak duże środki, bo w przeliczeniu na jednego mieszkańca nasza gmina zalicza się do krajowej czołówki?! Właśnie dzięki zaplanowanym inwestycjom, bo ich łączna wartość i ogromny udział w całym budżecie przełożyły się na wysokość rządowej pomocy.

W lipcu Ścinawę odwiedzili: szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk oraz szef Gabinetu Politycznego Premiera Krzysztof Kubów. Rozmowy z burmistrzem dotyczyły m.in. rządowego wsparcia dla samorządów w ramach tarczy antykryzysowej. Wówczas goście gratulowali burmistrzowi i jego urzędnikom pozyskanych dotacji unijnych i pokaźnego budżetu inwestycyjnego, co przełożyło się na rekordowe wsparcie rządu w ramach tarczy 4.0 związanej z pandemią koronawirusa. Goście jednocześnie zapewniali, że pieniądze niebawem wpłyną na konto gminy.

27 lipca br. Gmina Ścinawa, jako jeden z pierwszych samorządów w województwie, złożyła odpowiedni wniosek o rządowe wsparcie do Wojewody Dolnośląskiego.

Poniżej zestawienie rządowej pomocy dla kilku wybranych samorządów, z których zdecydowana większość jest bogatsza od Ścinawy i ma większe możliwości inwestycyjne: