Duże zainteresowanie inwestycjami w Buszkowicach, Dłużycach, Dziewinie i Przychowej!

W miniony poniedziałek, 24 sierpnia w sali konferencyjnej ścinawskiego urzędu nastąpiło otwarcie ofert w kolejnym przetargu dotyczącym kanalizacji terenów wiejskich. W postępowaniu zatytułowanym „Budowa sieci kanalizacyjnej i przebudowa sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem dróg w miejscowościach: Dziewin, Dłużyce, Buszkowice, Przychowa” swoje propozycje cenowe złożyło 9 oferentów. Są to firmy m.in. z Wrocławia, Legnicy, Środy Śląskiej i Tarnowa. Przypomnijmy, że ta największa gminna inwestycja zaplanowana jest do realizacji na kilka lat i musi zostać wykonana najpóźniej do 2022 roku. Należy zaznaczyć, że na podstawową część tego zadania ścinawski samorząd pozyskał blisko 60 milinów złotych dofinansowania z Unii Europejskiej, natomiast wkład własny przewidziano do pokrycia niskooprocentowaną pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przedmiot zamówienia podzielono na trzy części: I – Buszkowice i Przychowa, część II – Dziewin, część III – Dłużyce. Podobnie jak we wcześniejszym przetargu obejmującym wsie: Zaborów, Wielowieś, Parszowice, Sitno, Ręszów i Dziesław, o którym pisaliśmy TUTAJ, zainteresowani wykonawcy mogli składać oferty zawierające dwie opcje związane z zakresem realizacji przedsięwzięcia:
• podstawową – obejmującą budowę kanalizacji, przebudowę sieci wodociągowej i odtworzenie dróg;
• opcjonalną – związana z budową dróg gminnych poza miejscem tzw. aglomeracji kanalizacyjnej.

Najniższą ofertę dla wszystkich trzech części złożyło konsorcjum firm: lider – Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o.o. z Wrocławia, partner – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sitkowski Piotr Sitkowski z Legnicy. Proponowane przez wyżej wymienione konsorcjum ceny brutto na wykonanie przedsięwzięcia:

 • część I (Buszkowice i Przychowa):
  – w zamówieniu podstawowym – 15.453.422,00 zł,
  – opcjonalnym – 1.425.341,42 zł;
 • część II (Dziewin):
  – w zamówieniu podstawowym – 6.960.436,59 zł,
  – opcjonalnym – 281.858,62 zł;
 • część III (Dłużyce):
  – w zamówieniu podstawowym – 8.129.439,00 zł,
  – opcjonalnym – 744.922,44 zł.

W ocenie ofert pod uwagę będzie brana m.in. łączna cena zamówienia podstawowego i opcji.

Informacja z otwarcia ofert oraz całe postępowanie przetargowe dostępne jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy, pod adresem: http://bip.umig-scinawa.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=3761&idmp=4&r=r