Nowe przystanki autobusowe dla mieszkańców i uczniów!

W odpowiedzi na wnioski mieszkańców, rodziców uczniów szkół podstawowych w Ścinawie i Tymowej, ustalono z przewoźnikiem obsługującym 5 linii bezpłatnej komunikacji gminnej, obejmującej wszystkie wsie na terenie samorządu, że autobusy będą zatrzymywały się dodatkowo na nowych, formalnie już wyznaczonych przystankach: w Dziesławiu (kolonia od strony Kliszowa), w Parszowicach (kolonia od strony Zaborowa) oraz przy ulicy Legnickiej w Ścinawie. Przy tym ostatnim, w niedługim czasie, powstaną również utwardzone perony skomunikowane z wybudowanymi w 2018 roku chodnikami. Jak pamiętamy ulica Legnicka została wówczas całkowicie przebudowana, zyskała nowe ciągi dla pieszych i rowerzystów, oświetlenie oraz nawierzchnię. Zmieniona organizacja i uaktualnione rozkłady jazdy obowiązywały będą od jutra, tj. poniedziałku 14 września br.

Wszystkie nowe przystanki znajdują się przy drogach powiatowych, a formalne ich wytycznie rozpoczęło się od wniosków mieszkańców, następnie uchwały w sprawie podejmowali ścinawscy radni, tutaj mocno inicjatywy swoich wyborców wspierali: Anna Kasiorek z Dziesławia, Edward Sitarski z Parszowic oraz Agnieszka Parzyńska ze Ścinawy. Kolejnym krokiem były uchwały rady powiatu, później opracowany, uzgodniony i wdrożony został tzw. docelowy projekt organizacji ruchu związany już ze szczegółami oraz drogowym oznakowaniem pionowym i poziomym. Poniżej lokalizacje nowych przystanków oraz aktualny rozkład jazdy autobusów bezpłatnej komunikacji gminnej.

Ścinawa ulica Legnicka:

Dziesław (kolonia)
Parszowice (kolonia)

ROZKŁAD JAZDY 08.09.2020 po zmianach