Przebudowują centrum Ścinawy, zamkną kolejne odcinki (FOTO)

Firma WASBUD z Grodkowa wchodzi w kolejne ulice i etapy prac związanych z realizacją zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowej strefy centrum miasta Ścinawa poprzez przebudowę nawierzchni rynku i przyległych ulic – etap I wraz z małą architekturą, zagospodarowaniem terenu”. Aktualnie wykonawca prowadzi roboty ziemne, dotyczące budowy zupełnie nowej kanalizacji, albowiem stara ogólnospławna jest w ramach przedsięwzięcia rozdzielana na sanitarną i deszczową. W strefie rewitalizowanej, przed położeniem nawierzchni ulic i chodników, które zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków będą głównie granitowe, powstanie również nowa sieć wodociągowa, oświetleniowa oraz gazowa. Przypomnijmy, że ścinawski samorząd na ww. zadanie pozyskał aż 11.000.000,00 zł bezzwrotnego wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020!

Obecnie prace prowadzone są w odcinkach ulic: 1 Maja i Orlej, dziś (18 września) wykonawca zamknął część parkingu przy bloku, od poniedziałku (21 września) wjazd na parking będzie niemożliwy, o czym mieszkańcy klatek przy ulicy Rynek: 9, 11, 13, 15 zostali powiadomieni w stosownych ogłoszeniach. Za utrudnienia przepraszamy!