Radni uchwalili nowy plan zagospodarowania dla Tymowej

Na ostatniej sesji radni Rady Miejskiej w Ścinawie podjęli Uchwałę XXVIII/170/20 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania Gminy Ścinawa. Zmiany dotyczące miejscowości Tymowa są odpowiedzią na liczne wnioski mieszkańców, wynikające z zamierzeń inwestycyjnych właścicieli działek. Warto zaznaczyć, że w na przeważającym obszarze, w obrębie 21 wsi gminnych, obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego podjęty jeszcze w 2005 roku, a od tamtego czasu wprowadzono zaledwie w nim kilka jednostkowych zmian! Ścinawski samorząd, po zaktualizowaniu w 2018 roku planu na miasto, zajął się kompleksowo zmianami planu na gminę. Kolejne dokumenty, po niezbędnych konsultacjach i opiniach, będą w najbliższym czasie sukcesywnie uchwalane.

Celem sporządzenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanego wyżej obszaru, było dostosowanie zapisów obecnie obowiązującego planu do aktualnych przepisów, wprowadzenie korekt wynikających z dokonanych zmian w przestrzeni i wspominana już odpowiedź na wnioski wynikające z zamierzeń inwestycyjnych właścicieli. Zadanie zrealizowała firma Q7 Grupa projektowa s.c. z Wrocławia.

W najbliższych miesiącach zaktualizowane zostaną plany zagospodarowania przestrzennego dla wszystkich pozostałych wsi gminnych, m.in.: Krzyżowej, Dłużyc, Parszowic, Buszkowic, Zaborowa, Lasowic, Dziesławia czy Wielowsi. Przewiduje się, że najpóźniej w maju przyszłego roku radnym pod głosowanie zostaną przedłożone plany dla ostatnich obrębów. Wszelkie zmiany zaczną obowiązywać 14 dni po opublikowaniu ich przez wojewodę w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
– Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego naszej gminy wymagał zaktualizowania, w październiku 2018 roku zleciliśmy opracowanie pełnej dokumentacji dla pierwszych 14 wsi wrocławskiej firmie Q7 Grupa projektowa s.c. Z uwagi na pandemię COVID-19 oraz kolejne ustalenia z poszczególnymi właścicielami działek oraz organami administracji, cała procedura wydłużyła się w czasie. Na ostatniej sesji radni uchwalili zmiany dla pierwszej, największej wsi, czyli Tymowej, w następnych miesiącach będziemy sukcesywnie wprowadzali aktualizacje w planach dla kolejnych obrębów – zapowiada Monika Niezgoda, inspektor ds. planowania przestrzennego w ścinawskim magistracie.

Q7 Grupa projektowa s. c. z Wrocławia przygotuje plan zagospodarowania dla 13 obrębów: Krzyżowej, Ręszowa, Dłużyc, Dziewina, Parszowic, Zaborowa i Grzybowa, Wielowsi, Jurcza, Buszkowic, Przychowej, Dziesławia, Tymowej oraz Lasowic. Z kolei M&R Biuro Projektów Mieloch Sp. z o. o. z Poznania opracowuj plan dla pozostałych 6 obrębów: Dąbrowy Środkowej i Dolnej, Turowa, Sitna, Redlic, Chełmka Wołowskiego oraz Dębca.

Sporządzenie zmiany planu miejscowego ma na celu przede wszystkim poprawę warunków zagospodarowania terenu, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju i ładu przestrzennego. Zmiany zagospodarowania zachodzące na obszarze gminy, potrzeby rozwoju społecznego i gospodarczego, a także zmiany obowiązujących przepisów, spowodowały utratę aktualności części ustaleń zawartych w miejscowym planie jeszcze z 2005 roku. Należy zaznaczyć, że właściciele nieruchomości zgłosili 150 wniosków o wprowadzenie zmian do obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wiejskich, jeszcze przed rozpoczęciem prac nad nowym projektem!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *