Kosztyła: Ścinawa to nasz priorytet

Kanalizacja, gazyfikacja, rewitalizacja centrum miasta, a do tego pierwszy inwestor, który pojawił się w Strefie Aktywności Gospodarczej – ostatnio w Ścinawie wiele się dzieje. O najnowszych inwestycjach, a także planach na dalszy rozwój gminy rozmawiamy z burmistrzem Krystianem Kosztyłą.

Najważniejszą i chyba najbardziej oczekiwaną inwestycją jest dziś gazyfikacja gminy. Od sierpnia ubiegłego roku pierwsi ścinawianie korzystają już z „niebieskiego paliwa”, do końca roku zgazyfikowane ma być całe miasto, trwają konsultacje w poszczególnych wsiach…
– Wraz z urzędnikami oraz radnymi ciężko pracowaliśmy, aby doprowadzić do realizacji tego oczekiwanego przez mieszkańców projektu. Jeszcze w 2014 roku zarzucano nam, że gazyfikacja Ścinawy jest niemożliwa, że to „gaz wyborczy”. A jednak, to zadanie zostało zrealizowane. Obecnie sieć jest rozbudowywana, w oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane przez samych mieszkańców. Ścinawa w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego zakupiła rury, a firma G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. wybudowała rurociąg, który doprowadził gaz z Prochowic, koszt poniesiony przez gminę to w tym wypadku zaledwie 2,7 mln złotych.

Kolejna kluczowa sprawa – kanalizacja. Ta inwestycja także dostała właśnie zielone światło
– Za kilka tygodni pierwsze gminne wsie zamienią się w place budowy, wszystko za sprawą rozpoczęcia prac w terenie przy największej inwestycji w historii samorządu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej na terenie wiejskim aglomeracji Ścinawa”, na którą Ścinawa pozyskała blisko 60 mln zł bezzwrotnego wsparcia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zadanie obejmuje nie tylko branżę wodno-kanalizacyjną, ale również drogową. Jeszcze w mijającym tygodniu, po zakończonej kontroli Urzędu Zamówień Publicznych, powinny zostać podpisane umowy na roboty budowlane w miejscowościach: Wielowieś, Parszowice, Sitno, Ręszów, Dziesław i Zaborów. Warto zaznaczyć, że miesiąc temu otwarto oferty, obecnie weryfikowane, na prace w kolejnej grupie wsi: Dziewinie, Dłużycach, Buszkowicach i Przychowej.

W gminie pojawił się też pierwszy inwestor, który rozpocznie działalność w Strefie Aktywności Gospodarczej w Ścinawie. Strefa ożyje, gmina będzie miła dodatkowe wpływy…
– Dokładnie. Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” podjęła decyzję o zakupie działki w Strefie Aktywności Gospodarczej w Ścinawie, która w 2018 roku została uzbrojona przez gminę. Zamierzenie inwestycyjne dotyczy budowy Odrzańskiego Centrum Produktu i Usług Lokalnych. Warto zaznaczyć, że LGD zainwestuje w Ścinawie około 2 miliony złotych, a uruchomienie działalności zaplanowano na koniec maja 2022 roku. Na funkcjonowaniu centrum skorzystają lokalni wytwórcy oraz przetwórcy, z którymi „Kraina Łęgów Odrzańskich” już dzisiaj współpracuje, przedsięwzięcie ma spowodować rozwój i zacieśnianie tej kooperacji. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że zaledwie po półtora roku mamy pierwszego zadeklarowanego inwestora, który zdecydował się na prowadzenie działalności w naszej gminie. Ścinawa ma niewątpliwie potencjał gospodarczy i turystyczny, a od momentu uzbrojenia SAG, jej promocji poprzez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej, a także Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną zainteresowanie terenami gminnymi jest duże. Zdradzę też, że prowadzone są rozmowy z kolejnym inwestorem, który chce rozwijać swój biznes właśnie w Ścinawie.

Warto też pamiętać o rynku, który stanie się piękną i funkcjonalną wizytówką gminy. Jak przebiega rewitalizacja?
– Firma WASBUD z Grodkowa wchodzi w kolejne ulice i etapy prac związanych z realizacją zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowej strefy centrum miasta Ścinawa poprzez przebudowę nawierzchni rynku i przyległych ulic – etap I wraz z małą architekturą, zagospodarowaniem terenu”. Aktualnie wykonawca prowadzi roboty ziemne, dotyczące budowy zupełnie nowej kanalizacji, albowiem stara ogólnospławna jest w ramach przedsięwzięcia rozdzielana na sanitarną i deszczową. W strefie rewitalizowanej, przed położeniem nawierzchni ulic i chodników, które zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków będą głównie granitowe, powstanie również nowa sieć wodociągowa, oświetleniowa oraz gazowa. Przypomnijmy, że pozyskaliśmy na to zadanie aż 11 mln zł bezzwrotnego wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Ścinawa ma potencjał turystyczny. Ostatnio głośno było w mediach o budowie Dolnośląskiej Autostrady Rowerowej. Jej częścią będzie ścieżka rowerowa, która już teraz cieszy się bardzo dużą popularnością nie tylko wśród ścinawian, ale też mieszkańców całego powiatu lubińskiego
– Ścinawska ścieżka rowerowa to prawie 12 kilometrów świetnie przygotowanej trasy, idealnej do aktywnego wypoczynku. Droga dla cyklistów biegnie wzdłuż ulicy Legnickiej, później przenosi się na nieczynną linię kolejową, aż do granicy gminy. Obecnie kończy się za Wielowsią, ale w niedługiej perspektywie zostanie wydłużona o kolejne kilometry i połączy Ścinawę z Prochowicami. Na początku tego roku rozpoczęły się prace projektowe dla odcinka zlokalizowanego już na obszarze sąsiedniego samorządu. Ścieżka rowerowa przebiegająca przez teren naszej gminy to fragment wspomnianego projektu turystycznego – Dolnośląskiej Autostrady Rowerowej, którego inicjatorem jest Stowarzyszenie „Rzeczpospolita Samorządna”, organizacji złożonej w 2018 roku przez województwo dolnośląskie, miasto Lubin, powiat lubiński, gminy Siechnice i Ścinawa. Na dzisiaj już ponad 700 kilometrów doskonale przygotowanych tras rowerowych połączy w przyszłości atrakcje turystyczne regionu, a wśród nich m.in. nadodrzańskie porty i przystanie.

W Ścinawie duży nacisk kładzie się też na ekologię. Piec w szkole podstawowej wymieniono na gazowy, mieszkańcy zaczynają być coraz bardziej świadomi, że należy wspólnie dbać o czyste powietrze i stawiają na wymianę pieców. Wiemy, że do ratusza wpłynęło aż 117 wniosków o dotację na wymianę tzw. kopciuchów oraz że gmina wciąż ma pieniądze na ten cel.
– Pierwszy nabór wniosków o dotacje na wymianę tzw. pieców kopciuchów cieszył się wśród mieszkańców oraz przedsiębiorców z naszej gminy bardzo dużym zainteresowaniem. Dzięki pozyskaniu przez lokalny samorząd unijnego wsparcia, do dyspozycji zainteresowanych jest aż 4 mln zł! W ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gmin legnicko-głogowskiego obszaru interwencji” w ścinawskim urzędzie można było składać wnioski o granty na nowe piece. W sumie do gminy wpłynęło 117 wniosków o wsparcie na łączną wartość ponad 1,6 mln zł, najwięcej z nich, tj. 57, dotyczyła instalacji gazowych! Jeszcze w tym tygodniu podpiszemy umowy z mieszkańcami, którzy wkrótce otrzymają wspomniane dotacje.

W gminie pojawiła się jednak grupa osób niezadowolonych. Ta sama grupa osób doprowadziła do zwołania referendum o odwołanie rady gminy…
– Ta grupa opiera swoje działania przed wszystkim na krytyce tego, co dzieje się w mieście i w gminie, oraz na bardzo ogólnych obietnicach bez pokrycia… nie będę tego komentował, wolę koncertować się na działaniach, które faktycznie mogą rozwijać gminę i razem z radnymi pracować na rzecz naszej „małej ojczyzny”.

Rozmawiała Mariola Ankutowicz