O rewitalizacji na inauguracji roku akademickiego (FOTO)

W czwartek 1 października ścinawscy seniorzy-słuchacze zainaugurowali kolejny rok akademicki Uniwersytetu III Wieku pod patronatem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona z Legnicy. Dzięki wsparciu lokalnego samorządu udział w zajęciach jest bezpłatny, a starsi mieszkańcy gminy mogą rozwijać swoje zainteresowania i pożytecznie spędzać czas wolny. Inauguracyjny wykład poruszał m.in. kierunki odbudowy i rekonstrukcji dziedzictwa kulturowego po II wojnie światowej, kultury i sztuki Dolnego Śląska w kontekście Ścinawy, dr Dariusz Wędzina z PWSZ, który wygłaszał referat, chwalił realizowany aktualnie projekt rewitalizacji centrum miasta.

Trzeci już rok ścinawskiego uniwersytetu rozpoczął oficjalnie inicjator uczelni dla seniorów w naszej gminie – burmistrz Krystian Kosztyła. Szef lokalnego samorządu powitał licznie przybyłych słuchaczy oraz koordynatora zajęć dr. Dariusza Wędzinę, dyrektora Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego, historyka sztuki, od 2002 roku nauczyciela akademickiego PWSZ im. Witelona w Legnicy. Burmistrz tytułem wstępu nakreślił plan działań gminy w kontekście podjętych prac w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja zabytkowej strefy centrum miasta Ścinawa poprzez przebudowę nawierzchni rynku i przyległych ulic – etap I wraz z małą architekturą, zagospodarowaniem terenu”.

Blisko dwugodzinny wykład pracownika naukowego z legnickiej uczelni uszczegółowił i wytłumaczył gościom, w jaki sposób prowadzone są prace konserwatorskie oraz rewitalizacje zabytkowych obiektów, jakie czynniki, wydarzenia i społeczne uwarunkowania decydowały o odbudowie substancji miejskiej w powojennej Europie.