Trwa remont dachu na ścinawskiej remizie (FOTO)

Na zlecenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ścinawie, firma Budokomplex Leon Raba z Lubina naprawia pokrycie dachu remizy. Za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie 31.007,00 zł brutto. Środki na remont pochodzą z dotacji, którą ścinawska OSP otrzymała z Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” oraz wsparcia przyznanego przez lokalny samorząd.

Zakres prac naprawczych na dachu remizy OSP w Ścinawie obejmuje:
– zerwanie pęcherzy papy,
– ułożenie papy podkładowej na całej powierzchni dachu,
– ułożenie papy wierzchniego krycia na całej powierzchni dachu,
– wykonanie instalacji elektrycznej do podgrzewania kosza spustowego,
– montaż rur przeciwzamarzaniowch w koszu.

Obecnie wykonywany jest montaż papy podkładowej.

Realizacja opisywanego zadania możliwa jest dzięki pozyskanej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Ścinawie dotacji z Państwowej Straży Pożarnej w łącznej kwocie: 28.507,00 zł – na remont dachu remizy przewidziano 26.007,00 zł, natomiast za kwotę 2.500,00 zł zakupione zostanie ubranie specjalne. Gmina Ścinawa wsparła działania ścinawskich strażaków kwotą 5.000,00 zł.