MGZZOP zaprasza na badania

Od dzisiaj Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie rozpoczyna realizację rządowego programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”.

Pierwszym korkiem jest wypełnienie elektronicznej ankiety w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP). Po uzupełnieniu formularza pacjentowi zostanie wygenerowane skierowanie na wykonanie pakietu badań, który odpowiada płci oraz czynnikom ryzyka zidentyfikowanym na podstawie ankiety. Jeśli pacjent nie korzysta z IKP, wówczas może otrzymać wsparcie konsultanta infolinii Domowej Opieki Medycznej.

Profilaktyka 40 PLUS zakłada realizację badań diagnostycznych w formie pakietów dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz pakietu wspólnego. Zależnie od wyniku ankiety, system będzie generował zlecenia pakietu badań odpowiedniego dla płci oraz zidentyfikowanych czynników ryzyka.

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet będzie zawierał:
*morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;
*stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;
*stężenie glukozy we krwi;
*próba wątrobowa: AlAT, AspAT, GGTP;
*poziom kreatyniny we krwi;
*badanie ogólne moczu;
*poziom kwasu moczowego we krwi;
*krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT).

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn będzie zawierał:
*morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;
*stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;
*stężenie glukozy we krwi;
*próba wątrobowa AlAT, AspAT, GGTP;
*poziom kreatyniny we krwi;
*badanie ogólne moczu;
*poziom kwasu moczowego we krwi;
*krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT);
*PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.

Pakiet wspólny dla kobiet i mężczyzn
*pomiar ciśnienia tętniczego
*pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI)
*ocena miarowości rytmu serca

Źródło: MGZZOP w Ścinawie