Porady dotyczące bezpiecznej obróbki drewna

W gospodarstwie rolnym drewno wykorzystywane jest do wielu celów, m.in. ogrzewania powierzchni mieszkalnej i gospodarczej, przygotowywania karmy dla zwierząt, jako materiał do budowy płotów, zagród czy więźby dachowej. Pilarki łańcuchowe są powszechnie stosowane w gospodarstwach do obróbki i pozyskiwania drewna. Ułatwiają przygotowanie drewna na opał i wykonywanie różnorodnych prac związanych z przycinaniem drewna.

Jak większość urządzeń, mogą być one źródłem wielu niebezpiecznych czynników takich, jak:
• Mechaniczne – ruchoma piła łańcuchowa pilarki
• Fizyczne – hałas i drgania (mogą być przyczyną choroby wibracyjnej i uszkodzenia uszu)
• Termiczne – gorące elementy pilarki (tłumik, silnik)
• Elektryczne – porażenie prądem elektrycznym
• Chemiczne – gazy spalinowe, oleje, smary

Z analizy czynników szkodliwych, wynikają liczne rozwiązania konstrukcyjne stosowane w pilarkach.
Najważniejsze z nich, to osłona przednia i tylna chroniącą rękę operatora przed kontaktem z piłą, sprężynującymi gałęziami, oraz osłona prowadnicy i piły łańcuchowej, nakładane na urządzenie tnące. Niestety pomimo rozwiązań ergonomicznych producentów, skutki wypadków z użyciem pilarek prowadzą nierzadko do amputacji kończyn jak i poważnych uszkodzeń układu mięśniowego. W związku z czym, aby uniknąć bądź zminimalizować ryzyko wypadku, należy przestrzegać następujących zasad:
• przed przystąpieniem do pracy z pilarką, należy dokładnie zapoznać się z instrukcja obsługi
• sprawdzić działanie i stan techniczny hamulca uruchamianego przez przesunięcie osłony przedniej
• zweryfikować stopień napięcia i ostrość łańcucha
• sprawdzić mocowanie ostrogi (jeśli taką przewidział producent) oraz obecność wychwytnika łańcucha
• oczyścić filtr powietrza lub go wymień jeżeli jest taka konieczność
• skontrolować drożność układu chłodzenia
• uzupełniać olej, który odpowiada za prawidłowe smarowanie prowadnicy
• nie pracować z pilarką po spożyciu alkoholu
• pilarkę uruchamiać bezpiecznie tj. unieruchomić jej korpusu z ziemi, poprzez włożenie stopy w tylny uchwyt sterujący w pozycji stojącej (poprzez ściśnięcie udami)
• podczas pracy trzymać pilarkę w obydwu rękach, w taki sposób, aby ruchy były pewne i stabilne
• zabrania się cięcia pilarką na wysokości powyżej ramion
• nie pracować pilarką stojąc na drabinie
• pilarkę należy prowadzić tak, aby żadna część ciała nie znajdowała się na linii cięcia
• unikać cięcia końcówką prowadnicy
• nie zakładać zbyt luźnej odzieży – rękawy przy nadgarstkach powinny być opięte lub zawinięte powyżej łokci
• zadbać o nakrycie głowy
• zakładać ochronniki słuchu, hełm ochronny oraz odzież z materiału odpornego na przecięcie
• dbać o to, by wokół pilarki nie nagromadziły się materiały i odpadki utrudniające poruszanie się, powodujące potknięcia czy upadku
• po zakończonej pracy sprawdzić, czy zostało odłączone zasilanie.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w broszurze i ulotce „Bezpieczne pozyskiwanie drewna na potrzeby gospodarstwa rolnego”, które dostępne są w jednostkach organizacyjnych Kasy

Źródło: KRUS Placówka Terenowa w Polkowicach