Kontrakt na budowę kanalizacji w Krzyżowej podpisany!

Konsorcjum firm, którego liderem jest Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o. o. z Wrocławia, a partnerem Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sitkowski Piotr Sitkowski z Legnicy zrealizuje zadanie związane z budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w miejscowości Krzyżowa. Powstanie również fragmentem kolektora w Ścinawie, który połączy wieś z istniejącą infrastrukturą sanitarną w mieście. Wczoraj burmistrz Krystian Kosztyła podpisał umowę z wykonawcą. Kontrakt, którego przedmiot ma zostać zrealizowany w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia, opiewa łącznie na kwotę 9.023.965,20 złotych.

Podczas wczorajszego spotkania przedstawiciel konsorcjum firm Mateusz Chamski poinformował, że prace budowlane w Krzyżowej powinny rozpocząć się jeszcze w tym roku. Warto podkreślić, że największa inwestycja w historii ścinawskiego samorządu, która swoim zakresem obejmuje nie tylko budowę sieci kanalizacyjnej w 14 wsiach, ale również modernizację oczyszczalni ścieków w Ścinawie oraz odtworzenia dróg, zmierza ku końcowi. Parafowany wczoraj kontrakt dotyczy skanalizowania ostatniej już miejscowości objętej realizowanym obecnie projektem, który przypomnijmy, dzięki skuteczności ścinawskich urzędników, uzyskał aż 87 mln zł dofinansowania! Należy dodać, że gmina planuje również budowę sieci sanitarnej w trzech ostatnich wsiach leżących poza tzw. aglomeracją ściekową, chodzi o Grzybów, Jurcz i Redlice, na które posiada już dokumentacje projektowe.

– Prace postępują, a z uwagi na rozmiar i specyfikę inwestycji, pojawia się wiele wyzwań, z którymi na bieżąco sobie radzimy. Już w czasie, kiedy rozpoczęły się działania w terenie, udało się nam uzyskać dofinansowanie wyższe o blisko 27 mln zł, w stosunku do pierwotnego. Prace wymagają wielu uzgodnień, reagowania i podejmowania przez ekspertów trudnych decyzji, ale przewidujemy, że za rok będziemy finalizować rekordowy pod każdym względem projekt – informuje burmistrz Kosztyła.

Zakres podpisanej wczoraj umowy obejmuje: budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej o długości blisko 3 km wraz z uzbrojeniem, w obrębie wsi powstanie jedna przepompownia, w ramach kontraktu odtwarzane będą również nawierzchnie dróg.