Podpisano umowę na drogę przez osiedle Klasztorne

Dziś w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa burmistrz Krystian Kosztyła podpisał kontrakt na przebudowę drogi gminnej na przebiegu ulic Klasztornej, Franciszkańskiej i fragmentu Wołowskiej. Wykonawcę wyłoniono w wyniku postępowania przetargowego, a zadanie zrealizuje Zakład Budowlano-Usługowy Aleksander Garboś z Lubina. Inwestycja objęta jest dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozyskane przez gminę na ten cel środki stanowią 70% wartości całego przedsięwzięcia. Wartość zawartej umowy to ponad 2,6 mln zł. Zadanie ma zakończyć się pod koniec przyszłego roku.

W ramach przedsięwzięcia, zgodnie z posiadaną już dokumentacją projektową, wybudowane zostanie około 640 metrów nowej drogi wraz chodnikami, wjazdami na posesje i fragmentem ścieżki rowerowej.

– Kolejne zapowiadane przez nas zadanie inwestycyjne, dzięki pozyskaniu zewnętrznego wsparciu, wchodzi w fazę realizacji. Jeszcze w 2019 roku zleciliśmy opracowanie dokumentacji projektowej, wiedząc, że osiedle Klasztorne jest już niemal w całości zabudowane, dzięki czemu potrzebna infrastruktura drogowa nie zostanie szybko zniszczona. Wykonawca ma od teraz 11 miesięcy na wykonanie jezdni – komentuje Przemysław Linda kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju w ścinawskim magistracie.

W listopadzie br. gmina ogłosiła przetarg na opisywane zadanie, dziś formalnie główna droga przebiegająca przez osiedle Klasztorne ma swojego wykonawcę.