Biblioteka ogłasza grantowy konkurs!

Masz głowę pełną pomysłów, chcesz działać i zrealizować własną inicjatywę lokalną w gminie Ścinawa? Złóż wniosek w dedykowanym konkursie i daj sobie szansę na realizację celu! Inicjatywy powinny być jednak związane z kulturą i sztuką, wpływać na promocję czytelnictwa wśród lokalnej społeczności. Można uzyskać wsparcie do 8000 złotych!

Cele konkursu to zwiększenie zaangażowania mieszkańców gminy w życie kulturalne, w szczególności w działalność Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ścinawie. Wybrane inicjatywy muszą być zgodne z założeniami programu BLISKO, mieć charakter cykliczny oraz spełniać poniższe warunki:
– być związane z kulturą i sztuką, w szczególności z promocją czytelnictwa;
– wynikać z konkretnych potrzeb mieszkańców Gminy Ścinawa (RAPORT Z DIAGNOZY);
– być realizowane na terenie Gminy Ścinawa;
– mieć charakter niekomercyjny.

Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy zapoznać się̨ i zaakceptować treść regulaminu oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do Regulaminu). Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać drogą elektroniczną (w formie podpisanego skanu) na adres e-mail: mgbpscinawa@wp.pl lub dostarczyć osobiście do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ścinawie, ul. Kościuszki 1, w godzinach pracy jednostki (10:00-18:00). Ostateczny termin przyjmowania wniosków: 15.02.2023 godz. 18:00.

Regulamin konkursu oraz wniosek zgłoszeniowy dostępne:
https://mgbpscinawa.naszabiblioteka.com/pliki/plik/regulamin-konkursu-na-inicjatywy-oddolne-1671711801.pdf?fbclid=IwAR1hoAy9KVgHIo_30g-x3zIpWsYquuysrP-N9sjZtT4DWNrx138GIZmuuyQ.

Konkurs odbywa się w ramach projektu „Spotkania przy KAWIE”, realizowanego przez Miejsko-Gminną Bibliotekę̨ Publiczną w Ścinawie w ramach programu Narodowego Centrum Kultury BLISKO, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Regulamin konkursu grantowego określa zasady organizacji konkursu na najciekawsze lokalne inicjatywy oddolne w Gminie Ścinawa.