Bezpłatne konsultacje nt. funduszy unijnych

Informujemy, że 14 lutego br. w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa zorganizowany zostanie mobilny punkt informacyjny. Konsultanci będą dostępni w godzinach 10:00 – 12:30.

W trakcie dyżuru konsultant udzieli zainteresowanym informacji nt. aktualnych i przyszłych możliwości otrzymania wsparcia z funduszy europejskich, w tym zasad i procedur ubiegania się o dotacje. W trakcie konsultacji będzie można dowiedzieć się m.in. czy planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do unijnego wsparcia. Aktualny zakres projektów unijnych to m.in. środki na rozpoczynanie lub rozwój własnej działalności gospodarczej. Zainteresowani dowiedzą się do jakich instytucji należy się zgłaszać w przypadku ubiegania się o środki.
Z konsultacji mogą skorzystać wszystkie osoby zainteresowane tematyką funduszy europejskich.

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej informacji o funduszach europejskich w ramach organizowanego w Ścinawie Mobilnego Punktu Informacyjnego. Numer biura, w którym odbędą się konsultacje zostanie wskazany w informacji przypominającej o wydarzeniu.

grafika: www.gov.pl