Krzyżowa – budują kanalizację, modernizują wodociąg (FOTO)

Konsorcjum firm, którego liderem jest Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o. o. z Wrocławia, a partnerem Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sitkowski Piotr Sitkowski z Legnicy kontynuuje roboty związane z budową kanalizacji i modernizacją sieci wodociągowej w Krzyżowej. W związku z faktem, że zadanie obejmuje również odtworzenie gminnej drogi, wykonawca w miejscach, gdzie ukończono prace ziemne, rozpoczął już układanie krawężników oraz zagęszczanie i stabilizację gruntu pod nową nawierzchnię asfaltową.

Konsorcjum realizujące przedmiotową inwestycję prowadzi działania etapowo i na wyznaczonych odcinkach, aby minimalizować zakłócenia komunikacyjne a mieszkańcy mogli dojeżdżać do swoich posesji. Przypominamy, że w ramach zadania powstanie także fragment kolektora sanitarnego w ciągu drogi krajowej nr 36 oraz ulicy Witosa, który połączy wieś z istniejącą infrastrukturą kanalizacyjną w Ścinawie. Docelowo przez Krzyżową do zmodernizowanej już przez lokalny samorząd oczyszczalni trafiać będą ścieki z Dziewina oraz Dłużyc.