PozostałeSport

III Powiatowe Mistrzostwa Nordic Walking Osób Niepełnosprawnych

W piątek, 26 maja 2017r. odbyły się III Powiatowe Mistrzostwa Nordic Walking Osób Niepełnosprawnych. Realizacja przedsięwzięcia doszła do skutku dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON przekazanych za pośrednictwem PCPR w Lubinie oraz środków własnych Fundacji Przystań w Ścinawie.

W Mistrzostwach udział wzięło 100 osób niepełnosprawnych z powiatu lubińskiego.

Byli to uczestnicy oraz uczniowie: WTZ Uśmiech, WTZ Słoneczko, WTZ Promyk, WTZ Przytulisko, WTZ Kameleon, WTZ Akademia Życia, Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-wychowawczego w Szklarach Górnych oraz Zespołu Placówek Oświatowych w Ścinawie.

Uczestnicy startowali w 6 konkurencjach na różnych dystansach w zależności od wieku i predyspozycji.

W każdej konkurencji były wyznaczone 3 nagrody dla dziewcząt oraz chłopców. Nagrody wręczali przedstawiciele Starosty Lubińskiego oraz PCPR w Lubinie. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal oraz dyplom. Osoby, które zajęły pierwsze, drugie lub trzecie miejsce otrzymały nagrody rzeczowe. Wszystkie grupy za uczestnictwo w Mistrzostwach otrzymały puchary oraz dyplomy.