Urząd Miasta i Gminy

Program 500+ termin składania wniosków

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ścinawie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018, rozpoczynający się od 1 października 2017r. będą przyjmowane po 1 sierpnia 2017r.

Druki wniosków będzie można odebrać w siedzibie tutejszego Ośrodka po 24 lipca 2017r. – jest to przewidywana data otrzymania druków z drukarni.

Więcej informacji można uzyskać:  • osobiście – w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ścinawie, ul. Kościuszki 1 / budynek Centrum Turystyki i Kultury/ – I piętro

  • telefonicznie – nr telefonu 76 8412 620