Urząd Miasta i Gminy

Ruszył nabór wniosków na zakup biletów

Wnioski o objęcie programem na zakup przez Gminę Ścinawa miesięcznych imiennych biletów na powiatową komunikację publiczną na terenie Powiatu Lubińskiego na rok szkolny 2017/2018 są już dostępne w szkołach podstawowych i gimnazjum, których organem prowadzącym jest gmina Ścinawa.


Druki można otrzymać oraz złożyć w sekretariacie Zespołu Placówek Oświatowych w Ścinawie (SP 3), w Gimnazjum Publicznym w Ścinawie oraz w Referacie Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki ścinawskiego urzędu.

Dla uczniów uczęszczających do placówek szkolnych na terenie Lubina deklaracje uczestnictwa można otrzymać w sekretariatach tamtejszych placówek oraz w ścinawskim magistracie. Wnioski będą przyjmowane w terminie od 01 września do 06 września 2017 r.

Deklarację należy złożyć wraz z zaświadczeniem ze szkoły lub z jej pieczątką na odwrocie dokumentu.

O objęcie programem można starać się również w trakcie trwania całego roku szkolnego. Szerszych informacji udzielą pracownicy ścinawskiego urzędu pod nr tel.: 76 740 02 09.

Poniżej wnioski do pobrania.

  1. Wniosek – darmowe bilety dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.pdf
  2. Wniosek na darmową komunikację – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół podstawowych i gimnazjów uczęszczający do szkół w Lubinie – niepełnoletni
  3. Wniosek na darmową kumunikację dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – pełnoletnich