Odnowią zabytkową ambonę

Dzięki otrzymanej z powiatu lubińskiego dotacji na prace konserwatorskie, parafia pw. Chrystusa Króla w Dłużycach doczeka się remontu zabytkowej barokowej ambony.

Decyzję o przekazaniu pieniędzy na remont podjęli radni powiatu lubińskiego na ostatniej sesji
Na ostatniej sesji radni powiatu lubińskiego podjęli uchwałę dotyczącą przekazania dotacji na ten cel. Koszt całej inwestycji to 40 tysięcy złotych

– Kwota 40 tysięcy złotych, o jaką wnioskowała parafia, pozwoli w całości sfinansować generalny remont tej zabytkowej ambony – mówi starosta lubiński Adam Myrda. – Rokrocznie staramy się przekazywać środki finansowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, po to, aby uchronić je od degradacji i całkowitego zniszczenia. Jest to przecież nasze dziedzictwo kulturowe – dodaje starosta.

Zakres prac jest bardzo szeroki, począwszy od wykonania dokumentacji, oczyszczenia powierzchni ambony jej demontaż i dezynsekcję drewna, aż po wykonanie sond schodkowych, pobranie próbek, impregnację, oczyszczenie malowideł i uzupełnienie brakujących detali w drewnie i w warstwie malarskiej oraz zabezpieczenie malatury i montaż ambony.

Prace mają potrwać do końca grudnia 2019 roku. Na ich przeprowadzenie wyraził zgodę Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Źródło: Lubin.pl