Gmina ŚcinawaSport

Zamontowali trybuny w Wielowsi

Najpierw gmina złożyła wniosek o dofinansowanie, później otrzymała 30.000,00 zł, a na końcu ogłosiła zapytanie ofertowe na realizację przedsięwzięcia zatytułowanego „Dostawa i montaż trybun na obiekty rekreacyjno-sportowe w Dziewinie i Wielowsi”. W Wielowsi trybuny już stoją, a w Dziewinie właśnie trwają prace.

Zakres zadania w obu miejscowościach obejmuje dostawę i montaż siedzisk na utwardzonym kostką brukową terenie w obrębie boisk sportowych. W Dziewinie ma być dostępnych 100 miejsc dla kibiców, natomiast w Wielowsi trybuny są trzysektorowe i pomieszczą 200 osób.

Te obiekty rekreacyjno-sportowe, z uwagi na rozgrywki ligowe, muszą spełniać odpowiednie wymogi licencyjne.

Przypomnijmy, że na terenie obu miejscowości działają kluby piłkarskie, Czarni Dziewin grający w klasie „A” oraz Grom Gromadzyń-Wielowiieś, który już od dłuższego czasu utrzymuje się w klasie okręgowej.

Koszt zadania, które ma być zrealizowane do końca miesiąca to 108.240,00 zł brutto.

Należy wspomnieć, że wsparcie finansowe pozyskano w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”, a symboliczną promesę burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła odebrał z rąk marszałka województwa na spotkaniu w sierpniu br. w Jeleniej Górze, gdzie również podpisał umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia.