NewsŚcinawa

Jeszcze bezpieczniej w Przystani

Fundacja „Przystań” w Ścinawie zrealizowała inwestycję pn. „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych i montaż platformy przyschodowej”. Zadanie to obejmowało budowę pochylni zewnętrznej od wyjścia z obiektu od strony elewacji wschodniej na teren wypoczynkowo-rekreacyjny i ogród oraz dostawę i montaż platformy przyschodowej wewnętrznej przy schodach prowadzących do wyjścia z obiektu na teren wypoczynkowo-rekreacyjny i ogród poprzez projektowaną pochylnię zewnętrzną oraz roboty budowlane i elektryczne związane z montażem platformy. Zadaniem tym zlikwidowano wszelkie bariery architektoniczne w obiekcie fundacji, który znajduje się w Ścinawie przy ulicy Królowej Jadwigi 5.

Uruchomienie dodatkowego wyjścia z obiektu, tylnego i dostosowanie go dla osób niepełnosprawnych poruszających się na kulach i na wózkach inwalidzkich służyć będzie 70 osobom niepełnosprawnym, chorym przewlekle i w wieku podeszłym, którzy sprawnie i szybko będą mogli wyjść do ogrodu i na tereny zielone przy obiekcie. W siedzibie fundaxcji przebywają 34 osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Inwestycję zrealizowano z trzech źródeł finansowych, z darowizny otrzymanej od Fundacji KGHM Polska Miedź w wysokości 30 tys. złotych, z pozyskanej z Województwa Dolnośląskiego dotacji na dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych w wysokości 22.160,00 zł oraz ze środków własnych Fundacji „Przystań” w Ścinawie w wysokości 22.157,11 zł.

Obiekt Centrum „Rehabilitacyjno-Opiekuńcze” prowadzone przez Fundację „Przystań” w Ścinawie jest miejscem opieki dziennej i całodobowej dla osób niepełnosprawnych, starszych i przewlekle chorych, gdzie każdy może liczyć na szacunek, zrozumienie i przyjazną rodzinną atmosferę. Stworzone warunki sprzyjają do aktywnego i radosnego spędzania czasu, rozwijania pasji i kontynuowania ulubionych zajęć. Dodatkowo świadczone usługi w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej – po urazach, wypadkach, udarach czy w schorzeniach kostno-stawowych uzupełnia ofertę dla mieszkańców Zagłębia Miedziowego.

– Dzięki zrealizowanej inwestycji uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej „Uśmiech” w Ścinawie, będą codziennie korzystać z pochylni, szybko i sprawnie wychodzić na ogród warzywny, na którym uprawiają, pielęgnują kwiaty, zbierają zioła do suszenia – mówi Elżbieta Tylak kierownik ścinawskiej WTZ.