Zaczęto budowę zachodniej pierzei rynku!

Można by rzec: NARESZCIE! Po blisko 10 latach od oddania w użytkowanie wieczyste niezabudowanego placu w centrum Ścinawy w końcu ruszyły roboty budowlane. W samym sercu miasta powstaje nieruchomość mieszkalno-usługowa, dzięki której teren przy zbiegu ulicy Głogowskiej i Rynku zostanie zagospodarowany, a zachodnia pierzeja odtworzona.

W latach 2007-2008 gmina, oddając w użytkowanie wieczyste firmie TERBUD z Wołowa, pozbyła się m.in. sześciu niedużych powierzchniowo działek w centrum miasta, oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 313/3, 313/4, 313/5, 313/6, 313/7, 313/8. Na podstawie zawartych wówczas aktów notarialnych inwestor zobowiązany był rozpocząć budowę, tj. postawić fundamenty, do 18 miesięcy od dnia zawarcia przedmiotowych umów i zakończyć przedsięwzięcie, tzn. postawić budynek w stanie surowym zamkniętym, w ciągu 36 miesięcy.

Jednak ani jednego, ani drugiego terminu nabywca placu w centrum Ścinawy nie zachował. Najpierw tłumaczył się wskazując na zapisy obowiązującego wówczas miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który co do tego terenu i ścisłego centrum przewidywał powstanie/zabezpieczenie miejsc parkingowych w ilości równej liczbie planowych do wybudowania mieszkań, co wg inwestora było niemożliwe do wykonania na tak niedużej powierzchni, a kosztowne parkingi podziemne w ogóle nie brane były pod uwagę. W związku z powyższym TERBUD złożył wniosek o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego. Ówczesna rada miejska przychyliła się do prośby i ostatecznie w 2010 roku uchwałą zmieniła ograniczające zapisy wprowadzając iż: „…w zagospodarowaniu terenów należy uwzględnić liczbę miejsc postojowych dla samochodów osobowych- nie mniejszą niż 2 stanowiska na jeden budynek.” Pomimo tego, na placu w sercu Ścinawy nadal nic się nie działo.

– Inwestor nie rozpoczął zabudowy, uzasadniając to m.in. trudną sytuacją na rynku sprzedaży mieszkań spowodowaną zmniejszeniem zdolności kredytowej potencjalnych nabywców, w związku z zakończeniem rządowego programu „Rodzina na swoim”- informuje Wiesława Kalinowska, kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami w ścinawskim urzędzie.

Dopiero od stycznia 2012 roku poprzedni burmistrz zdecydował się na naliczanie dodatkowych opłat rocznych za niegospodarowanie tych gruntów, mimo, że zgodnie z zawartymi aktami notarialnymi w 2007 i 2008 roku mógł zrobić to wcześniej.

Na początku obecnej kadencji samorządu, w 2015 roku, po przeprowadzonym audycie okazało się, że karami za niezagospodarowanie gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste nie byli obciążani wszyscy, którzy zobowiązali się do tego w aktach notarialnych. Obecny burmistrz, Krystian Kosztyła zaczął naliczać przedmiotowe opłaty bez wyjątków, nie rezygnując jednocześnie z rosnących co roku kar dla TERBUDU.

– Wszystkim użytkownikom wieczystym gruntów w centrum naszego miasta, którzy ich nie zagospodarowali we wskazanych w umowach notarialnych terminach naliczamy kary, uważam to za zasadniczy czynnik motywujący do podjęcia przez nich działań związanych z wybudowaniem kamienic i tak naprawdę realizacją wcześniejszych deklaracji – mówi Kosztyła. – Zależy mi, aby ubytki zabudowy w sercu Ścinawy jak najszybciej były uzupełnione, tym bardziej, że jest szansa na uzyskanie środków unijnych na rewitalizację płyty rynku oraz pobliskich uliczek, wniosek naszej gminy przeszedł już ocenę formalną, a pod koniec roku ma zapaść decyzja w przedmiotowej sprawie – informuje burmistrz.

Inne działania obecnych władz ścinawskiego samorządu, które przyczyniły się do właśnie rozpoczętej inwestycji związane są z aneksem, o który zawnioskował w 2015 roku TERBUD. Prośba dotyczyła scalenia wszystkich sześciu działek składających się na teren przy zbiegu ulicy Głogowskiej i Rynku oraz ujednolicenia ich okresów użytkowania. Podpisany przez burmistrza Kosztyłę i szefa TURBUDU aneks notarialny ułatwił zaprojektowanie, już na jednej działce, obecnie oznaczonej numerem ewidencyjnym 983, budynku i jego podwórka. 

Z końcem sierpnia bieżącego roku projekt, wcześniej uzgodniony z konserwatorem zabytków,  uzyskał pozwolenie na budowę. Na, jak dotąd pustym placu, powstaje budynek mieszkalno-usługowy wraz z wewnętrznymi instalacjami i miejscami parkingowymi. Z informacji uzyskanych od inwestora wiemy, że na I, II i III piętrze kamienicy będzie łącznie dwanaście mieszkań, a w parterze lokal bądź lokale usługowe. Do końca trwającego roku mają zostać wybudowane fundamenty, z kolei do połowy 2018, jeśli warunki atmosferyczne pozwolą, zrealizowany stan surowy zamknięty.

Przedsięwzięcie, na zlecenie TERBUDU wykonuje ścinawska firma BUDMEL, która na plac budowy weszła z początkiem tygodnia.

Projekt budynku udostępniony dzięki uprzejmości firmy TERBUD:


Zdjęcia z rozpoczęcia inwestycji:

Wizualizacja wykonana przez Gminę Ścinawa na podstawie otrzymanego od inwestora projektu: