Chcą zbadać tysiące kobiet

„Mnie to nie dotyczy” – tak najczęściej reagują mieszkańcy na zaproszenie na badania profilaktyczne. A jak wiadomo, lepiej zapobiegać, niż leczyć. Dlatego nowy projekt realizowany przez lubińskie starostwo powiatowe zakłada łatwiejszy dostęp do badań cytologicznych i szereg działań uświadamiających ryzyko związane a rakiem szyjki macicy. Właśnie podpisano porozumienie w tej sprawie.

Sygnatariusze porozumienia. Od lewej: Ewa Grzebieniak, dyrektor DWUP, dr n. med. Jacek Worobiec, wiceprezes zarządu CDT „Medicus”, starosta lubiński Adam Myrda, Janina Olechnowska, przewodnicząca Stowarzyszenia Kobiet po Mastektomii Agata oraz dr Paweł Sadowski

Władze powiatu lubińskiego wraz z CDT Medicus i Stowarzyszeniem Kobiet po Mastektomii „Agata” podpisały dziś porozumienie z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy. Tym samym rozpoczęto współpracę przy programie zdrowotnym poświęconym profilaktyce raka szyjki macicy. Program warty 3,42 mln zł adresowany jest do pracujących kobiet w wieku 25-59 lat, które mieszkają na terenie subregionu legnicko-głogowskiego.

Organizatorzy chcą dotrzeć do tysięcy kobiet i przebadać 4000 z nich. W ramach projektu, poza oczywiście badaniami, przewidziano również organizację transportu dla kobiet chcących skorzystać z szybkiej cytologii w trybie wyjazdowym. Do projektu zaangażowani zostaną lekarze i pracodawcy.

– Powiat prowadzi od lat kilka programów zdrowotnych, bo wychodzimy z założenia, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Już teraz rozmawiamy z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy o kolejnych projektach, w których jako powiat możemy i chcemy uczestniczyć. Mamy nadzieję, że nasze wspólne działania poprawią zgłaszalność na badania profilaktyczne i pozwolą kobietom dłużej realizować się zawodowo – mówi Adam Myrda, starosta powiatu lubińskiego.

– Pracujemy z kobietami od lat. Wiemy, że nie chcą się badać, mówią, że ich to nie dotyczy, że nie chcą wiedzieć o ewentualnej chorobie. I, niestety, umierają – mówi Janina Olechnowska, przewodnicząca Stowarzyszenia Kobiet po Mastektomii „Agata”. – Nasze stowarzyszenie popularyzuje badania profilaktyczne, ale także pomaga kobietom radzić sobie z chorobą – dodaje.

– Rak szyjki macicy to niebagatelny problem w Polsce, bo około 4% nowotworów u kobiet. Mimo, że wiemy, jakie są czynniki, które mogą wywoływać raka szyjki macicy i dysponujemy narzędziami do diagnostyki jeszcze stanu przednowotworowego, wciąż jeśli chodzi o wykrywalność jesteśmy w Unii na szarym końcu. Takim programem mamy nadzieję to zmienić i uratować życie wielu kobiet – lek. ginekolog Paweł Sadowski z CDT Medicus.

Dlaczego profilaktyką nowotworową zajął się urząd pracy, który przecież najczęściej kojarzymy z innymi działaniami?

– Zadanie nieprzypadkowo zostało nam powierzone. Trzeba pamiętać, że wiele chorób cywilizacyjnych dotyka pracowników, osób aktywnych zawodowo, a to wprost negatywnie wpływa na rynek pracy, który jest bardzo zainteresowany tym, żebyśmy w zdrowiu jak najdłużej pracowali. Ten projekt pomoże zatem zarówno pracodawcom, jak i pracownikom – mówi Ewa Grzebieniak, dyrektor DWUP.

Źródło: Lubin.pl