Gmina Ścinawa

Lasowice: chodnik na remontowanym odcinku gotowy! (FOTO)

Trochę trwało zanim ukończono rozpoczęty jeszcze we wrześniu ubiegłego roku remont fragmentu drogi wojewódzkiej nr 292 w Lasowicach. W trakcie realizacji zadania Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu zmuszona była odstąpić od umowy z pierwszym wykonawcą, który nie wywiązywał się terminu i wyłonić nową firmę, która niedawno zakończyła inwestycję.

– Ten odcinek oraz sąsiadujące gospodarstwa domowe były niejednokrotnie zalewane podczas intensywnych opadów deszczu, dlatego na prośbę gminy zainterweniowała DSDiK, zarządca drogi- informuje Przemysław Linda kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju w ścinawskim urzędzie.

W ramach zrealizowanych prac wybudowano nową kanalizację odwodnieniową drogi wraz ze studzienkami i kratkami ściekowymi na całym odcinku jezdni z kostki granitowej. We fragmencie tym wykonano także chodnik oraz wjazdy na posesje.

– Mieszkańcy wreszcie doczekali się chodnika, który przez kilka miesięcy był rozkopany z uwagi na przeciągające się roboty drogowe- mówi burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła. – Cieszę się również, że ostatecznie rozwiązany został problem zalewania drogi i gospodarstw domowych, który powracał jak bumerang po każdych większych opadach- dodaje Kosztyła.

Trwająca od kilkunastu lat uciążliwość została zlikwidowana, dzisiaj użytkownicy odwodnionego fragmentu drogi bezpieczniej przejeżdżają jezdnią, a mieszkańcy mogą spacerować po nowym i równym chodniku.

Tak było:

Tak jest: