Gmina ŚcinawaŚcinawa

Bezpłatnie podłączą INTERNET światłowodowy!

Firma Spray S.A. z grupy VECTRA od 2017 roku realizuje dwa projekty w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dotyczące budowy szerokopasmowej sieci światłowodowej na terenie 24 miejscowości powiatu lubińskiego. W gminie Ścinawa zadanie dotyczy samego miasta, Krzyżowej, Dłużyc, Dziewina, Zaborowa, Lasowic oraz Turowa, gdzie do gospodarstw domowych zostaną poprowadzone przyłącza światłowodowe.

Z regionu mają zniknąć tzw. „białe plamy”, czyli miejsca, gdzie obecnie nie ma możliwości świadczenia szerokopasmowych usług dostępu do INTERNETU.

Światłowody do domów będą doprowadzone nieodpłatnie, a w sytuacji kiedy właściciel nieruchomości nie będzie tym zainteresowany, wyłącznie do granicy działki.

– Na terenie naszej gminy trwają obecnie prace projektowe, współpracujemy z wykonawcą przy tym przedsięwzięciu, chcemy do światłowodowej sieci podłączyć świetlice we wszystkich wsiach, które ujęte są w zadaniu, to umożliwi nam w kolejnym kroku stworzenie tam punktów bezpłatnego dostępu do szybkiego INTERNETU- mówi burmistrz Krystian Kosztyła.

Podłączeni do światłowodu mieszkańcy będą mogli korzystać z usługi dostępu do INTERNETU od prędkości 100Mb/s i wyżej, z telewizji cyfrowej DTV i telefonii- zgodnie z ofertą firmy VECTRA.

Projekty realizowane są z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w I osi priorytetowej „Powszechny dostęp do szybkiego INTERNETU”, działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego INTERNETU o wysokich przepustowościach.”

Inwestycja, którą realizuje firma ATEM-Polska Sp. z o. o. z Gdyni ma się zakończyć w drugiej połowie bieżącego roku.