Urząd Miasta i Gminy

Zapisz swoją pociechę do przedszkola i klasy pierwszej

Już w lutym rozpoczynają się procedury rekrutacyjne do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych i kl. I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ścinawa w roku szkolnym 2018/2019. Zachęcamy do zapoznania się z obowiązującymi terminami postępowania rekrutacyjnego.

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ścinawa, określa się następujące terminy:

 • złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym – termin: od 14 lutego do 28 lutego 2018 r., do godz.15:00,
 • weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym – termin: od 16 lutego do 2 marca 2018 r.,
 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – termin: 15 marca 2018 r. godz.15:00,
 • potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia – termin: od 16 marca do 22 marca 2018 r.,
 • podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – termin:26 marca 2018 r. godz.15:00.

W postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ścinawa, określa się następujące terminy:

 • złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów uwzględnianych w postępowaniu uzupełniającym – termin:od 29 marca do 4 kwietnia 2018 r., do godz.15:00,
 • weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów uwzględnianych w postępowaniu uzupełniającym – termin: od 30 marca do 5 kwietnia 2018 r.,
 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – termin: 23 kwietnia 2018 r. godz.15:00,
 • potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia – termin: od 24 kwietnia do 26 kwietnia 2018 r.,
 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – termin: w dniu 30 kwietnia 2018 r. godz. 15:00.

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ścinawa, określa się następujące terminy:

 • składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym – termin: od 14 lutego do 28 lutego 2018 r. godz. 15:00,
 • weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym – termin: od 30 marca do 5 kwietnia 2018 r.,
 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – termin: 23 kwietnia 2018 r.,
 • potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia – termin: od 16 marca do 22 marca 2018 roku,
 • podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – termin: w dniu 26 marca 2018 roku.

W postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ścinawa, określa się następujące terminy:

 • składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym – termin: od 29 marca do 4 kwietnia 2018 r. godz.15:00,
 • weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym – termin: od 30 marca do 5 kwietnia 2018 r.,
 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – termin: 30 kwietnia 2018 roku,
 • potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia – termin: od 24 kwietnia do 26 kwietnia 2018 roku,
 • podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – termin: 30 kwietnia 2018 roku godz.15:00.

Harmonogram czynności oraz kryteria rekrutacji w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ścinawa określa Zarządzenie Nr G/25/2018 Burmistrza Ścinawy z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowań rekrutacyjnych oraz postępowań uzupełniających do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych i klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ścinawa na rok szkolny 2018/2019 oraz Uchwała NR XXXVII/237/17 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych na terenie gminy Ścinawa.