Ścinawa

Dodatkowy milion na rewitalizację!

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy o otrzymanym przez ścinawski samorząd dofinansowaniu do projektu pn.: „Rewitalizacja zabytkowej strefy centrum miasta Ścinawa poprzez przebudowę nawierzchni Rynku i przyległych ulic- etap I, wraz z małą architekturą oraz zagospodarowaniem terenu”.

Gmina znalazła się na pierwszym miejscu listy rankingowej w swoim obszarze interwencji pozyskując ponad 6,5 mln zł na realizację przedsięwzięcia. Okazuje się, że to nie wszystko, dzięki zapisom tzw. kontraktu terytorialnego oraz regulaminu konkursu, które przewidują dodatkowe wsparcie dla wybranych do dofinansowania projektów, ścinawski samorząd otrzyma z budżetu państwa bonus w kwocie blisko 1 mln zł, a konkretnie 818.043,43 zł, co stanowi 10 % kosztów kwalifikowanych całego zadania. Oznacza to, że gmina łącznie pozyskała na rewitalizację centrum Ścinawy 7,4 mln zł.

– To jest bardzo dobra wiadomość- mówi burmistrz Krystian Kosztyła. – Mieszkańcy zapewne, tak jak i ja, nie mogą się doczekać pięknego rynku, dodatkowe pieniądze jeszcze bardziej przybliżają nas do tego celu- uzupełnia burmistrz.

O otrzymanym wsparciu i zakresie przedsięwzięcia informowaliśmy TUTAJ.

Z kolei materiał filmowy w sprawie można obejrzeć TUTAJ.